Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản như sau: 
Vui lòng xem file đính kèm tại đây.

Thông tin liên hệ: Bùi Văn Quyết - 0919.195.125