THỐNG KÊ TÀI SẢN, HÀNH LÝ CỦA KHÁCH ĐÁNH RƠI, BỎ QUÊN
Tuần từ ngày 10.06.2022 đến ngày 12.06.2022

LISTS OF PASSENGERS’ UNCLAIMED PROPERTY from June 10th to 12th, 2022

Stt

Mô tả

Hình ảnh

1

Ngày tiếp nhận: 11/06/2022
Mã hồ sơ: 351N2022
Mô tả: 01 iPAd màu bạc, model A2316, số seri: DMPFK438Q16R đã sử dụng.

Vị trí: An ninh trật tự bến xe

2

Ngày tiếp nhận: 12/06/2022
Mã hồ sơ: 352N2022
Mô tả: 01 túi vải màu đen quấn nilong gồm quần áo cũ đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

3

Ngày tiếp nhận: 12/06/2022
Mã hồ sơ: 353N2022
Mô tả: 01 balo màu đen có quần áo đã sử dụng;
01 valy nhỏ màu vàng có quần áo trẻ em đã sử dụng;
01 túi xách màu trắng có bỉm chưa sử dụng.

Vị trí: An ninh trật tự quốc nội

 

 

4

Ngày tiếp nhận: 12/06/2022
Mã hồ sơ: 354N2022A
Mô tả: 01 đồng hồ trắng dây vàng bằng da có chữ AOLIX.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

5

Ngày tiếp nhận: 12/06/2022
Mã hồ sơ: 354N2022B
Mô tả: 03 nhẫn màu vàng, 01 vòng màu vàng, 01 dây chuyền màu vàng đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

6

Ngày tiếp nhận: 12/06/2022
Mã hồ sơ: 354N2022C
Mô tả: 01 đồng hồ kim loại dây da đen hiệu CANDY CAT, 01 nhẫn màu trắng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

7

Ngày tiếp nhận: 12/06/2022
Mã hồ sơ: 354N2022D
Mô tả: 01 đồng hồ kim loại màu vàng AUDEMARS PIGUET.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

8

Ngày tiếp nhận: 12/06/2022
Mã hồ sơ: 354N2022E
Mô tả: 01 đồng hồ dây kim loại màu đen mặt tròn hiệu RADO.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

9

Ngày tiếp nhận: 12/06/2022
Mã hồ sơ: 354N2022F
Mô tả: 01 đồng hồ màu trắng, dây da đen hiệu RADO.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

10

Ngày tiếp nhận: 12/06/2022
Mã hồ sơ: 354N2022G
Mô tả: 01 đồng hồ CASIO dây nhựa màu đen đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

11

Ngày tiếp nhận: 12/06/2022
Mã hồ sơ: 355N2022
Mô tả: 01 valy màu hồng bằng nhựa có quần áo cũ.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

12

Ngày tiếp nhận: 12/06/2022
Mã hồ sơ: 356N2022
Mô tả: 01 laptop APPLE màu bạc, bao da màu xám đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh trật tự bến xe

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, nếu không có người nhận, Cảng sẽ bàn giao tài sản bỏ quên cho Cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Within 07 days from the date of publication on the website of Tan Son Nhat International Airport, if there is no recipient, TIA will hand over the neglected property to the authorities for handling in accordance with the law.

Nếu quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại (028) 3848 5634 hoặc email: informationtsn@gmail.com

If you need further information, please contact us by phone (028) 3848 5634 or email: informationtsn@gmail.com

Trân trọng./.