Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thông tin về tài sản, hành lý của khách đánh rơi, bỏ quên tại Cảng hàng không tuần từ 03/05 – 09/05/2021 như sau:

THỐNG KÊ TÀI SẢN, HÀNH LÝ CỦA KHÁCH ĐÁNH RƠI, BỎ QUÊN
Tuần từ ngày 03.05.2021 đến ngày 09.05.2021

Stt

Mô tả

Hình ảnh

01

Ngày tiếp nhận: 03/05/2021

Mã hồ sơ: 186N 2021A
Mô tả: 01 Điện thoại phím bấm Viettel màu đen.

Vị trí: An ninh trật tự quốc nội

02

Ngày tiếp nhận: 03/05/2021

Mã hồ sơ: 186N 2021B
Mô tả: 01 Lắc đeo tay kim loại màu vàng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

03

Ngày tiếp nhận: 04/05/2021

Mã hồ sơ: 187N 2021A
Mô tả: 01 Thắt lưng da "Levi's" màu nâu.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

04

Ngày tiếp nhận: 04/05/2021

Mã hồ sơ: 187N 2021B
Mô tả: Đồng hồ "Sunrise".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

05

Ngày tiếp nhận: 04/05/2021

Mã hồ sơ: 187N 2021C
Mô tả: 01 Đồng hồ "Dior".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

06

Ngày tiếp nhận: 04/05/2021

Mã hồ sơ: 187N 2021D
Mô tả: 01 Đồng hồ "Omega".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

07

Ngày tiếp nhận: 04/05/2021

Mã hồ sơ:  187N 2021E
Mô tả: 01 Nhẫn kim loại màu bạc có đính đá màu đen.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

08

Ngày tiếp nhận: 04/05/2021

Mã hồ sơ: 187N 2021F
Mô tả: 01 Tai nghe không dây màu xám "Mozard".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

09

Ngày tiếp nhận: 05/05/2021

Mã hồ sơ: 188N 2021A
Mô tả: 01 Mắt kính màu đen.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

10

Ngày tiếp nhận: 05/05/2021

Mã hồ sơ: 188N 2021B
Mô tả: 01 Vòng kim loại màu trắng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

11

Ngày tiếp nhận: 05/05/2021

Mã hồ sơ: 188N 2021C
Mô tả: 01 Đồng hồ kim loại "Titan".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

12

Ngày tiếp nhận: 06/05/2021

Mã hồ sơ: 189N 2021A
Mô tả: 01 Đồng hồ kim loại "Sophia".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

13

Ngày tiếp nhận: 06/05/2021

Mã hồ sơ: 189N 2021B
Mô tả: 01 Túi vải màu đen có dòng chữ "M&A".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

14

Ngày tiếp nhận: 06/05/2021

Mã hồ sơ: 189N 2021C
Mô tả: 01 Túi đeo chéo màu đen có dòng chữ "Calvin Klein"

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

15

Ngày tiếp nhận: 07/05/2021

Mã hồ sơ: 190N 2021
Mô tả: 01 Đồng Hồ "Citizen".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

16

Ngày tiếp nhận: 08/05/2021

Mã hồ sơ: 191N 2021
Mô tả: 01 Laptop Asus màu bạc đực trong 1 túi vải.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

17

Ngày tiếp nhận: 08/05/2021

Mã hồ sơ: 192N 2021A
Mô tả: 01 Đồng hồ kim loại màu vàng "Swarovski".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

18

Ngày tiếp nhận: 08/05/2021

Mã hồ sơ: 192N 2021B
Mô tả: 01 Điện thoại phím bấm Nokia.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

19

Ngày tiếp nhận: 09/05/2021

Mã hồ sơ: 193N 2021
Mô tả: 01 Đồng hồ dây da nâu có chữ "Casino".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, nếu không có người nhận, Cảng sẽ bàn giao tài sản bỏ quên cho Cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Within 07 days from the date of publication on the website of Tan Son Nhat International Airport, if there is no recipient, TIA will hand over the unclaimed properties to the authorities for handling in accordance with the law.

Nếu quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại (028) 3848 5634 hoặc email: informationtsn@gmail.com

If you need further information, please contact us by phone (028) 3848 5634 or email: informationtsn@gmail.com

Trân trọng./.