THỐNG KÊ TÀI SẢN, HÀNH LÝ CỦA KHÁCH ĐÁNH RƠI, BỎ QUÊN
Tuần từ ngày 03.10.2022 đến ngày 07.10.2022

LISTS OF PASSENGERS’ UNCLAIMED PROPERTY from Oct 3rd to 7th, 2022

 

Stt

Mô tả

Hình ảnh

1

Ngày tiếp nhận: 04/10/2022
Mã hồ sơ: 887N2022
Mô tả: 01 máy tính bạc Lenono đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

2

Ngày tiếp nhận: 04/10/2022
Mã hồ sơ: 888N2022
Mô tả: 01 đồng hồ Asenice màu xanh dương dây kim loại đã sử dung.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

3

Ngày tiếp nhận: 04/10/2022
Mã hồ sơ: 889N2022

Mô tả: 01 túi sách Quechua màu tím bên trong có 1 điện thoại Samsung  màu xanh, 01 cục sạc điện thoại dây sạc trắng , 01 túi Quechua nền xanh, 01 túi  màu tím, 01 mũ lưỡi trai logo Lamborgini.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

4

Ngày tiếp nhận: 04/10/2022
Mã hồ sơ: 890N2022

Mô tả: 01 ví da màu xanh có dòng chữ Clarks , có 1 thẻ nhận dạng, có 1 thẻ Ngo Rapidld, 1 GPLX tên Quenton Giang Quian Xun, 01 thẻ tín dụng, 3 tờ mệnh giá 10 Ringit, 35000VND, 1 sim điện thoại.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

5

Ngày tiếp nhận: 04/10/2022
Mã hồ sơ: 891N2022

Mô tả: 01 cặp tai nghe blue samsung galaxy buds màu đen.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

6

Ngày tiếp nhận: 04/10/2022
Mã hồ sơ: 892N2022

Mô tả: 01 apple watch S4 dây và vỏ bằng kim loại màu vàng hồng đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

7

Ngày tiếp nhận: 04/10/2022
Mã hồ sơ: 893N2022

Mô tả: 01 túi xách màu đỏ tím bên trong có 1 đôi giày, 1 xâu chìa khóa, 1 cái quần đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

8

Ngày tiếp nhận: 04/10/2022
Mã hồ sơ: 894N2022

Mô tả: 01 đồng hồ điện tử Casio màu đen

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

9

Ngày tiếp nhận: 04/10/2022
Mã hồ sơ: 895N2022

Mô tả: 01 máy tính bảng màu đen hiệu samsung galaxy tab, bao da màu đen đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

10

Ngày tiếp nhận: 04/10/2022
Mã hồ sơ: 896N2022

Mô tả: 01 máy tính bảng màu trắng hiệu Apple Ipad, bao da màu đen.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

11

Ngày tiếp nhận: 04/10/2022
Mã hồ sơ: 897N2022

Mô tả: 01 valy màu đỏ có khóa.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

12

Ngày tiếp nhận: 04/10/2022
Mã hồ sơ: 898N2022A

Mô tả: 01 đồng hồ Elio kim loại mặt tròn.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

13

Ngày tiếp nhận: 04/10/2022
Mã hồ sơ: 898N2022B

Mô tả: 01 khuyên tai màu vàng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

14

Ngày tiếp nhận: 04/10/2022
Mã hồ sơ: 898N2022C

Mô tả: 01 đồng hồ kim loại màu vàng Guess.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

15

Ngày tiếp nhận: 04/10/2022
Mã hồ sơ: 898N2022D

Mô tả: 01 túi ni lông có 1 điện thoại Redmi màu đen, 1 CCCD tên Trần Xuân Thành, 4 túi café và hạt điều.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

16

Ngày tiếp nhận: 05/10/2022
Mã hồ sơ: 899N2022

Mô tả: 01 valy màu vàng có 01 laptop ASUS màu đen model 15SFQ2558TU, 03 tập hồ sơ, 02 bộ sạc laptop đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

17

Ngày tiếp nhận: 05/10/2022
Mã hồ sơ: 901N2022A
Mô tả: 01 đồng hồ Kim loại màu vàng, mặt trắng, mặt đồng hồ chứ OLYMPIA STAR đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

18

Ngày tiếp nhận: 05/10/2022
Mã hồ sơ: 901N2022B
Mô tả: 01 balo màu đen bên trong quần áo đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

19

Ngày tiếp nhận: 06/10/2022
Mã hồ sơ: 903N2022

Mô tả: 01 balo màu đen có quần áo và đồ dùng cá nhân đã sử dụng.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

 

20

Ngày tiếp nhận: 06/10/2022
Mã hồ sơ: 904N2022

Mô tả: 01 valy màu xanh có quần áo cũ và đồ dùng cá nhân đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh trật tự bến xe

 

21

Ngày tiếp nhận: 06/10/2022
Mã hồ sơ: 905N2022A

Mô tả: 01 đồng hồ dây da màu nâu mặt tròn chữ MICHEAL KORS.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

22

Ngày tiếp nhận: 06/10/2022
Mã hồ sơ: 905N2022B

Mô tả: 01 đồng hồ dây KL màu bạc mặt tròn chữ PATEK PHILPPE.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

23

Ngày tiếp nhận: 06/10/2022
Mã hồ sơ: 905N2022C

Mô tả: 01 ipad màu bạc có ốp vải dù màu xanh đã qua.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

24

Ngày tiếp nhận: 06/10/2022
Mã hồ sơ: 905N2022D

Mô tả: 01 đồng hồ CASIO dây kim loại màu bạc đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

25

Ngày tiếp nhận: 07/10/2022
Mã hồ sơ: 908N2022

Mô tả: 01 balo vải màu đen có 01 điện thoại di động màu xanh, quần áo và vật dụng cá nhân đã qua.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

 

26

Ngày tiếp nhận: 07/10/2022
Mã hồ sơ: 909N2022

Mô tả: 01 tai nghe Airpod màu trắng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

27

Ngày tiếp nhận: 07/10/2022
Mã hồ sơ: 910N2022
Mô tả: 01 Ipad màu xám model A1954, S/N: 9FWW4R9JF88.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

28

Ngày tiếp nhận: 07/10/2022
Mã hồ sơ: 911N2022
Mô tả: 01 ipad màu bạc model A2602, S/N: LCF62WMPY6.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

29

Ngày tiếp nhận: 07/10/2022
Mã hồ sơ: 912N2022

Mô tả: 01 laptop hiệu Microsoft Surface màu bạc kèm theo bàn phímđã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

30

Ngày tiếp nhận: 07/10/2022
Mã hồ sơ: 913N2022

Mô tả: 01 điện thoại iPhone màu hồng đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

31

Ngày tiếp nhận: 07/10/2022
Mã hồ sơ: 914N2022

Mô tả: 01 đồng hồ đeo tay màu vàng hiệu Mini Focus đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

32

Ngày tiếp nhận: 07/10/2022
Mã hồ sơ: 915N2022

Mô tả: 01 chiếc nhẫn kim loại màu trắng có đính nhiều viên màu trắng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

33

Ngày tiếp nhận: 07/10/2022
Mã hồ sơ: 916N2022

Mô tả: 02 chiếc nhẫn kim loại màu vàng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

34

Ngày tiếp nhận: 07/10/2022
Mã hồ sơ: 917N2022

Mô tả: 01 đồng hồ Apple Watch dây vải màu xanh đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

35

Ngày tiếp nhận: 07/10/2022
Mã hồ sơ: 918N2022

Mô tả: 01  điện thoại NOKIA màu đen đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

36

Ngày tiếp nhận: 07/10/2022
Mã hồ sơ: 919N2022

Mô tả: 01 đồng hồ đeo tay hiêu Casio đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

37

Ngày tiếp nhận: 07/10/2022
Mã hồ sơ: 920N2022A

Mô tả: 01 đồng hồ dây da HUBLOT đã sd.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

38

Ngày tiếp nhận: 07/10/2022
Mã hồ sơ: 920N2022B

Mô tả: 01 đồng hồ dây kim loại màu trắng có chữ Christina đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

39

Ngày tiếp nhận: 07/10/2022
Mã hồ sơ: 920N2022C

Mô tả: 01 đồng hồ dây kim loại màu vàng có chữ Micheal Kors đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

40

Ngày tiếp nhận: 07/10/2022
Mã hồ sơ: 921N2022

Mô tả: 01 valy màu xanh rêu có khóa.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, nếu không có người nhận, Cảng sẽ bàn giao tài sản bỏ quên cho Cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Within 07 days from the date of publication on the website of Tan Son Nhat International Airport, if there is no recipient, TIA will hand over the neglected property to the authorities for handling in accordance with the law.

Nếu quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại (028) 3848 5634 hoặc email: informationtsn@gmail.com

If you need further information, please contact us by phone (028) 3848 5634 or email: informationtsn@gmail.com

Trân trọng./.