Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thông tin về tài sản, hành lý của khách đánh rơi, bỏ quên tại Cảng hàng không tuần từ 08/03 – 14/03/2021 như sau:

THỐNG KÊ TÀI SẢN, HÀNH LÝ CỦA KHÁCH ĐÁNH RƠI, BỎ QUÊN
Tuần từ ngày 08.03.2021 đến ngày 14.03.2021

Stt

Mô tả

Hình ảnh

1

Ngày tiếp nhận: 08/03/2021

Mã hồ sơ: 103N 2021A
Mô tả: 01 Đồng hồ kim loại màu vàng "Tissot".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

2

Ngày tiếp nhận: 08/03/2021

Mã hồ sơ: 103N 2021B
Mô tả: 01 Đồng hồ kim loại màu vàng, mặt màu trắng "LC".
Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

3

Ngày tiếp nhận: 08/03/2021
Mã hồ sơ: 103N 2021C
Mô tả: 01  Đồng hồ dây da màu đen mặt màu vàng đen "Ciaba".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

4

Ngày tiếp nhận: 08/03/2021
Mã hồ sơ: 103N 2021D
Mô tả: 01 Đồng hồ thông minh màu đen, dây cao su màu cam "MI".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

5

Ngày tiếp nhận: 08/03/2021
Mã hồ sơ: 103N 2021E
Mô tả: 01 Nhẫn kim loại màu vàng, có hoạ tiết đồng xu.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

6

Ngày tiếp nhận: 08/03/2021
Mã hồ sơ: 103N 2021H
Mô tả: 01 Balo màu đen bên trong có quần áo & đồ dùng cá nhân đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

7

Ngày tiếp nhận: 09/03/2021
Mã hồ sơ: 104N 2021B
Mô tả: 01 Điện thoại Nokia màu đen bàn phím bấm.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

8

Ngày tiếp nhận: 10/03/2021
Mã hồ sơ: 105N 2021
Mô tả: 01 Đồng hồ kim loại màu vàng không rõ nhãn hiệu.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

9

Ngày tiếp nhận: 10/03/2021
Mã hồ sơ: 106N 2021A
Mô tả: 01 Đồng hồ kim loại màu bạc, mặt màu đen "Citizen".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

10

Ngày tiếp nhận: 10/03/2021
Mã hồ sơ: 106N 2021B
Mô tả: 01 Đồng hồ kim loại màu bạc, mặt trắng "Ray Rucci".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

11

Ngày tiếp nhận: 10/03/2021
Mã hồ sơ: 106N 2021C
Mô tả: 01 Đồng hồ kim loại màu bạc, mặt màu vàng "Tissot".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

12

Ngày tiếp nhận: 10/03/2021
Mã hồ sơ: 106N 2021D
Mô tả: 01 Đồng hồ kim loại màu bạc, mặt màu bạc "Essence".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

13

Ngày tiếp nhận: 10/03/2021
Mã hồ sơ: 106N 2021E
Mô tả: 01 Thắt lưng da màu đen mặt kim loại có chữ "H".  

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

14

Ngày tiếp nhận: 10/03/2021
Mã hồ sơ: 106N 2021F
Mô tả: 01 Balo màu hồng bên trong có quần áo đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

15

Ngày tiếp nhận: 12/03/2021
Mã hồ sơ: 107N 2021A
Mô tả: 01 Đồng hồ mặt màu bạc "Citizen".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

16

Ngày tiếp nhận: 12/03/2021
Mã hồ sơ: 107N 2021B
Mô tả: 01 Đồng hồ mặt màu bạc "Tissot".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

17

Ngày tiếp nhận: 12/03/2021
Mã hồ sơ: 107N 2021C
Mô tả: 01 Đồng hồ dây da mà đen mặt kim loại màu trắng không rõ nhãn hiệu.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

18

Ngày tiếp nhận: 12/03/2021
Mã hồ sơ: 107N 2021D
Mô tả: 01 Điện thoại Nokia phím bấm màu sơn bàn phím đã tróc.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

19

Ngày tiếp nhận: 12/03/2021
Mã hồ sơ: 107N 2021E
Mô tả: 01 Nhẫn kim loại màu trắng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

20

Ngày tiếp nhận: 12/03/2021
Mã hồ sơ: 108N 2021
Mô tả: 01
Túi màu nâu bên trong có thực phẩm (Bánh) và đồ dùng cá nhân.

Vị trí: An ninh trật tự quốc nội

21

Ngày tiếp nhận: 13/03/2021
Mã hồ sơ: 109N 2021A
Mô tả: 01
Đồng hồ dây da màu đen, mặt kim loại màu vàng "Neos".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

22

Ngày tiếp nhận: 13/03/2021
Mã hồ sơ: 109N 2021B
Mô tả: 01
Đồng hồ dây da màu nâu, mặt kim loại màu vàng "Sheen Casio".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

23

Ngày tiếp nhận: 13/03/2021
Mã hồ sơ: 109N 2021C
Mô tả: 01
Đồng hồ dây kim loại, mặt kim loại màu bạc "Mavodo".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

24

Ngày tiếp nhận: 13/03/2021
Mã hồ sơ: 109N 2021D
Mô tả: 01
Đồng hồ dây kim loại mặt kim loại màu vàng "Daniel Wellington".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

25

Ngày tiếp nhận: 13/03/2021
Mã hồ sơ: 109N 2021E
Mô tả: 01
Đồng hồ dây kim loại, mặt kim loại màu bạc " Tissot".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

26

Ngày tiếp nhận: 13/03/2021
Mã hồ sơ: 109N 2021F
Mô tả: 01
Điện thoại Samsung mặt sau màu xanh ngọc có ốp nhựa.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

27

Ngày tiếp nhận: 13/03/2021
Mã hồ sơ: 110N 2021A
Mô tả: 01
Đồng hồ dây cao su màu hồng "Casio".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

28

Ngày tiếp nhận: 13/03/2021
Mã hồ sơ: 110N 2021B
Mô tả: 01
Đồng hồ dây kim loại, mặt kim loại màu bạc "Sunrise".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

29

Ngày tiếp nhận: 13/03/2021
Mã hồ sơ: 110N 2021C
Mô tả: 01
Đồng hồ dây kim loại màu trắng sọc "Bulova".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

30

Ngày tiếp nhận: 13/03/2021
Mã hồ sơ: 110N 2021D
Mô tả: 01
Đồng hồ dây kim loại, mặt kim loại màu vàng "Halei".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

31

Ngày tiếp nhận: 13/03/2021
Mã hồ sơ: 110N 2021E
Mô tả: 01
Đồng hồ dây kim loại màu vàng "Bulova".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

32

Ngày tiếp nhận: 13/03/2021
Mã hồ sơ: 110N 2021F
Mô tả: 01
nhẫn kim loại đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

33

Ngày tiếp nhận: 14/03/2021
Mã hồ sơ: 111N 2021A
Mô tả: 01
Điện thoại Samsung màu vàng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

34

Ngày tiếp nhận: 14/03/2021
Mã hồ sơ: 111N 2021B
Mô tả: 01
Tai nghe không dây màu xanh, không rõ nhãn hiệu.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, nếu không có người nhận, Cảng sẽ bàn giao tài sản bỏ quên cho Cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Within 07 days from the date of publication on the website of Tan Son Nhat International Airport, if there is no recipient, TIA will hand over the unclaimed properties to the authorities for handling in accordance with the law.

Nếu quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại (028) 3848 5634 hoặc email: informationtsn@gmail.com

If you need further information, please contact us by phone (028) 3848 5634 or email: informationtsn@gmail.com

Trân trọng./.