Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thông tin về tài sản, hành lý của khách đánh rơi, bỏ quên tại Cảng hàng không tuần từ 14/06 - 20/06/2021 như sau:

THỐNG KÊ TÀI SẢN, HÀNH LÝ CỦA KHÁCH ĐÁNH RƠI, BỎ QUÊN
Tuần từ ngày 14.06.2021 đến ngày 20.06.2021

Stt

Mô tả

Hình ảnh

Ghi chú

1

Ngày tiếp nhận: 16/06/2021
Mã hồ sơ: 221N-2021
Mô tả: 1 balo màu đen đỏ bên trong gồm quần áo cũ và đồ dùng cá nhân đã qua sử dụng
Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

2

Ngày tiếp nhận: 16/6/2021
Mã hồ sơ:222N-2021(A)
Mô tả: 1 đồng hồ màu vàng Hailei
Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

3

Ngày tiếp nhận: 16/6/2021
Mã hồ sơ: 222N-2021(B)
Mô tả: 1 đồng hồ màu trắng Elio
Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 


Within 07 days from the date of publication on the website of Tan Son Nhat International Airport, if there is no recipient, TIA will hand over the neglected property to the authorities for handling in accordance with the law.

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, nếu không có người nhận, Cảng sẽ bàn giao tài sản bỏ quên cho Cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại (028) 3848 5634 hoặc email: informationtsn@gmail.com

If you need further information, please contact us by phone (028) 3848 5634 or email: informationtsn@gmail.com

Trân trọng./.