THỐNG KÊ TÀI SẢN, HÀNH LÝ CỦA KHÁCH ĐÁNH RƠI, BỎ QUÊN
Tuần từ ngày 17.01.2022 đến ngày 23.01.2022

Stt

Mô tả

Hình ảnh

1

Ngày tiếp nhận: 17/01/2022
Mã hồ sơ:
18N2022A
Mô tả: 01 đôi giày màu đen có chữ Nike đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

2

Ngày tiếp nhận: 17/01/2022
Mã hồ sơ: 18N2022B
Mô tả: 01 đôi giày màu đen không rõ nhãn hiệu đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

3

Ngày tiếp nhận: 17/01/2022
Mã hồ sơ: 18N2022C

Mô tả: 01 túi mỹ phẩm dầu gội đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

4

Ngày tiếp nhận: 18/01/2022
Mã hồ sơ: 20N2022

Mô tả: 01 chiếc nhẫn kim loại màu trắng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

5

Ngày tiếp nhận: 20/01/2022
Mã hồ sơ: 21N2022-01
Mô tả: 01 đồng hồ kim loại màu trắng Omega

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

6

Ngày tiếp nhận: 20/01/2022
Mã hồ sơ:
 21N2022-02
Mô tả: 01 đồng hồ kim loại màu vàng Rado.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

7

Ngày tiếp nhận: 20/01/2022
Mã hồ sơ: 21N2022-03
Mô tả: 01 Đồng hồ kim loại Longiness.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

8

Ngày tiếp nhận: 20/01/2022
Mã hồ sơ: 21N/2022-04

Mô tả: 01 đồng hồ vàng, màu nâu Casio.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

9

Ngày tiếp nhận: 20/01/2021
Mã hồ sơ: 21N/2022-05
Mô tả: 01 điện thoại Masttel

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

10

Ngày tiếp nhận: 20/01/2022
Mã hồ sơ:
 21N/2022-06
Mô tả: 01 Điện thoại iphone trắng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

11

Ngày tiếp nhận: 20/01/2022
Mã hồ sơ: 21N/2022-07
Mô tả: 01 điện thoại iphone xám.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

12

Ngày tiếp nhận: 20/01/2022
Mã hồ sơ: 21N/2022-08

Mô tả: 01 Túi màu cam có hộ chiếu Nguyễn Thị Mạo có 900.000VND bao gồm 06 tờ 100.000VND và 06 tờ 50.000VND.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

13

Ngày tiếp nhận: 20/01/2022
Mã hồ sơ: 21N2022-09
Mô tả: 01 Túi đeo chéo màu nâu 320.000VND có 12 tờ 20.000VND và 08 tờ 10.000VND kèm 01 đồng hồ vàng Rolex kèm 01 nhẫn màu vàng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

14

Ngày tiếp nhận: 20/01/2022
Mã hồ sơ:
 21N2022-10
Mô tả: 01 laptop Dell màu đen đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

15

Ngày tiếp nhận: 20/01/2022
Mã hồ sơ: 21N2022-11
Mô tả: 01 Balo trẻ em màu xanh có sữa và tã .

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

16

Ngày tiếp nhận: 20/01/2022
Mã hồ sơ: 21N2022-12 

Mô tả: 01 Hộp giày màu trắng có 01 đôi giày màu đen đỏ.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

17

Ngày tiếp nhận: 20/01/2021
Mã hồ sơ: 21N2022-13
Mô tả: 01 túi giấy màu đỏ bên trong có 01 hộp Trà.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

18

Ngày tiếp nhận: 20/01/2021
Mã hồ sơ: 22N2022A
Mô tả: 01 đồng hồ cao su màu đen có chữ Apple Watch. Đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

19

Ngày tiếp nhận: 20/01/2022
Mã hồ sơ:
 22N2022B
Mô tả: 01 tai nghe có chữ PKCB màu đen. Đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

20

Ngày tiếp nhận: 20/01/2022
Mã hồ sơ: 22N2022C
Mô tả: 01 tai nghe màu trắng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

21

Ngày tiếp nhận: 20/01/2022
Mã hồ sơ: 22N2022D

Mô tả: 01 balo màu đen có chữ Adidas bên trong có quần áo và đồ dùng cá nhân. Đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

22

Ngày tiếp nhận: 20/01/2022
Mã hồ sơ: 22N2022E

Mô tả: 01 túi xách màu đen có chữ Juventus bên trong có quần áo. Đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

23

Ngày tiếp nhận: 21/01/2022
Mã hồ sơ:
 23N2022
Mô tả: 01 balo màu xanh bên trong có: 01 laptop LENOVO Yoga 710151KB, S/N: MPICQE3N, kèm cục sạc, 01 iPad mini S/N: F5WLKNOSF196, 01 điện thoại iPhone màu trắng imei: 356370160280951, 01 máy chơi game Nintendo Switch cùng đồ dùng cá nhân. Tất cả đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

24

Ngày tiếp nhận: 21/01/2022
Mã hồ sơ: 24N2022
Mô tả: 01 khung xe tập đi cho người già.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

25

Ngày tiếp nhận: 21/01/2022
Mã hồ sơ: 25N2022

Mô tả: 01 vali màu hồng (đã bị bung khóa), bên trong có 03 giỏ quà.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

26

Ngày tiếp nhận: 21/01/2022
Mã hồ sơ: 26N2022B

Mô tả: 01 đồng hồ màu trắng có ghi chữ CASIO đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

27

Ngày tiếp nhận: 21/01/2022
Mã hồ sơ:
 26N2022C
Mô tả: 01 đồng hồ màu trắng có ghi chữ OST đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

28

Ngày tiếp nhận: 21/01/2022
Mã hồ sơ: 26N2022E
Mô tả: 01 hộp đựng tai nghe có chữ TUVRernland bên trong có 02 cái tai nghe màu đen đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

29

Ngày tiếp nhận: 21/01/2022
Mã hồ sơ: 26N2022F

Mô tả: 01 túi màu xám bên trong đựng quần áo.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

30

Ngày tiếp nhận: 21/01/2022
Mã hồ sơ: 27N2022A

Mô tả: 01 vòng tay kiềng kim loại màu vàng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

31

Ngày tiếp nhận: 21/01/2022
Mã hồ sơ:
 27N2022B
Mô tả: 01 hộp trà.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

32

Ngày tiếp nhận: 21/01/2022
Mã hồ sơ: 27N2022C
Mô tả: 01 đồng hồ ghi chữ PATEK PHILIPPE đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

33

Ngày tiếp nhận: 21/01/2022
Mã hồ sơ: 27N2022D

Mô tả: 01 balo xanh hình con cá có quần áo và đồ chơi.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

34

Ngày tiếp nhận: 21/01/2022
Mã hồ sơ: 27N2022E
Mô tả: 01 ví màu đen có thẻ học sinh Cao Văn Nhật Nguyên.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

35

Ngày tiếp nhận: 23/01/2022
Mã hồ sơ:
 28N2022A
Mô tả: 01 điện thoại cảm ứng màu đen OPPO đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

36

Ngày tiếp nhận: 23/01/2022
Mã hồ sơ: 28N2022B
Mô tả: 01 balo màu xanh đen bên trong có quần áo đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

37

Ngày tiếp nhận: 23/01/2022
Mã hồ sơ:
 29N2022

Mô tả: 01 túi đeo nhỏ ca rô màu nâu vàng, bên trong gồm: 29.000VNĐ tiền mặt. (Hai mươi chín nghìn đồng).

Vị trí: An ninh trật tự quốc nội

38

Ngày tiếp nhận: 23/01/2022
Mã hồ sơ:
 30N2022

Mô tả: 01 Ipad màu hồng,bao da màu xanh đã qua sử dụng..

Vị trí: An ninh trật tự quốc nội

 

39

Ngày tiếp nhận: 23/01/2022
Mã hồ sơ: 31N2022A
Mô tả: 01 đồng hồ kim loại có chữ OMEGA đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

40

Ngày tiếp nhận: 23/01/2022
Mã hồ sơ: 31N2022B

Mô tả: 01 tai nghe không dây màu đen đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

41

Ngày tiếp nhận: 23/01/2022
Mã hồ sơ: 31N2022C

Mô tả: 01 vali màu tím bên trong có chứa quần áo và đồ ăn.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

42

Ngày tiếp nhận: 23/01/2022
Mã hồ sơ:
 31N2022D
Mô tả: 01 tai nghe không dây AIRPOD màu trắng đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

43

Ngày tiếp nhận: 23/01/2022
Mã hồ sơ: 31N2022E
Mô tả: 01 đồng hồ kim loại màu trắng có ghi chữ CORAL STAR đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

44

Ngày tiếp nhận: 23/01/2022
Mã hồ sơ: 31N2022F

Mô tả: 01 đồng hồ kim loại màu trắng có ghi chữ WD đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

45

Ngày tiếp nhận: 23/01/2022
Mã hồ sơ: 31N2022G

Mô tả: 01 đồng hồ kim loại màu trắng có ghi chữ CASIO đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

46

Ngày tiếp nhận: 23/01/2022
Mã hồ sơ: 31N2022H

Mô tả: 01 thắt lưng màu nâu da đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

47

Ngày tiếp nhận: 23/01/2022
Mã hồ sơ: 31N2022I

Mô tả: 01 thắt lưng màu đen mặt thắt lưng màu vàng đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

48

Ngày tiếp nhận: 23/01/2022
Mã hồ sơ: 31N2022J

Mô tả: 01 túi màu đen bên trong có:
  + 01 tai nghe không dây màu trắng đã qua sử dụng.
  + Thẻ ATM tên Nguyen  Ha Nhiên
  + 04 tờ 500.000VNĐ, 02 tờ 50.000VNĐ, 07 tờ 5.000 VNĐ, 04 tờ 200VNĐ.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

49

Ngày tiếp nhận: 23/01/2022
Mã hồ sơ: 32N2022
Mô tả: 01  túi ni lông bên trong gồm có:
 +01 túi xách rỗng màu nâu + 01 áo vest đen. 
 +01 ổ cứng + 01 usb
 +01 đồng hồ đeo tay màu bạc có chữ CITIZEN.
 +01 dây sạc điện thoại màu trắng.

Vị trí: An ninh trật tự quốc nội

50

Ngày tiếp nhận: 23/01/2022
Mã hồ sơ: 33N2022
Mô tả: 01 túi xách màu đen bên trong gồm một số quần áo cũ đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh trật tự quốc nội

 

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, nếu không có người nhận, Cảng sẽ bàn giao tài sản bỏ quên cho Cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Within 07 days from the date of publication on the website of Tan Son Nhat International Airport, if there is no recipient, TIA will hand over the neglected property to the authorities for handling in accordance with the law.

Nếu quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại (028) 3848 5634 hoặc email: informationtsn@gmail.com

If you need further information, please contact us by phone (028) 3848 5634 or email: informationtsn@gmail.com

Trân trọng./.