Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thông tin về tài sản, hành lý của khách đánh rơi, bỏ quên tại Cảng hàng không tuần từ 17/05 – 23/05/2021 như sau:

THỐNG KÊ TÀI SẢN, HÀNH LÝ CỦA KHÁCH ĐÁNH RƠI, BỎ QUÊN
Tuần từ ngày 17.05.2021 đến ngày 23.05.2021

Stt

Mô tả

Hình ảnh

01

Ngày tiếp nhận: 17/05/2021

Mã hồ sơ: 200N/2021
Mô tả: 99 giấy tờ gồm có 19 CMND, 03 chứng minh sĩ quan, 11 CCCD, 42 GPLX, 7 thẻ tạm trú, 02 chứng minh nước ngoài, 15 passport Việt Nam.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

02

Ngày tiếp nhận: 17/05/2021

Mã hồ sơ: 200N/2021
Mô tả: 99 giấy tờ gồm có 19 CMND, 03 chứng minh sĩ quan, 11 CCCD, 42 GPLX, 7 thẻ tạm trú, 02 chứng minh nước ngoài, 15 passport Việt Nam.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

03

Ngày tiếp nhận: 17/05/2021

Mã hồ sơ: 200N/2021
Mô tả: 99 giấy tờ gồm có 19 CMND, 03 chứng minh sĩ quan, 11 CCCD, 42 GPLX, 7 thẻ tạm trú, 02 chứng minh nước ngoài, 15 passport Việt Nam.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

04

Ngày tiếp nhận: 17/05/2021

Mã hồ sơ: 200N/2021
Mô tả: 99 giấy tờ gồm có 19 CMND, 03 chứng minh sĩ quan, 11 CCCD, 42 GPLX, 7 thẻ tạm trú, 02 chứng minh nước ngoài, 15 passport Việt Nam.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

05

Ngày tiếp nhận: 18/05/2021

Mã hồ sơ: 201N/2021
Mô tả: 81 giấy tờ gồm có 80 CMND, 01 chứng minh sỹ quan.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

06

Ngày tiếp nhận: 18/05/2021

Mã hồ sơ: 202N/2021
Mô tả: 01 điện thoại iphone màu hồng có số máy: M68N2PM/A đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

07

Ngày tiếp nhận: 19/05/2021

Mã hồ sơ: 203N/2021
Mô tả: 35 giấy tờ CMND, 01 giấy tớ CM Sỹ quan, 32 giấy tờ CCCB, 17 giấy tờ GPLX.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

08

Ngày tiếp nhận: 20/05/2021

Mã hồ sơ: 204N/2021
Mô tả: 01 túi vải màu nâu bên trong gồm có 01 nồi cơm điện, 01 xô nhựa, 01 chăn vải.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

09

Ngày tiếp nhận: 21/05/2021

Mã hồ sơ: 205N/2021
Mô tả: 01 Đồng hồ kim loại màu vàng mặt tròn đính đá có chữ BS

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

10

Ngày tiếp nhận: 22/05/2021

Mã hồ sơ: 206N/2021
Mô tả: 01 laptop ASUS đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

11

Ngày tiếp nhận: 23/05/2021

Mã hồ sơ: 207N/2021
Mô tả: 01 túi xách màu hồng có quần áo đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh trật tự quốc nội

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, nếu không có người nhận, Cảng sẽ bàn giao tài sản bỏ quên cho Cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Within 07 days from the date of publication on the website of Tan Son Nhat International Airport, if there is no recipient, TIA will hand over the unclaimed properties to the authorities for handling in accordance with the law.

Nếu quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại (028) 3848 5634 hoặc email: informationtsn@gmail.com

If you need further information, please contact us by phone (028) 3848 5634 or email: informationtsn@gmail.com

Trân trọng./.