THỐNG KÊ TÀI SẢN, HÀNH LÝ CỦA KHÁCH ĐÁNH RƠI, BỎ QUÊN
Tuần từ ngày 19.9.2022 đến ngày 25.9.2022

LISTS OF PASSENGERS’ UNCLAIMED PROPERTY from Sept 19th to 25th, 2022

 

Stt

Mô tả

Hình ảnh

1

Ngày tiếp nhận: 19/9/2022
Mã hồ sơ: 818N2022
Mô tả: 01 túi xách màu đen: 01 ví đen có 200usd, giấy tờ và hộ chiếu tên Trương Vĩ Hoàng, 01 điện thoại xanh đen Wiko, 01 đồng hồ kim loại vàng Eunrige. 01 tai nghe, 01 sạc.

Vị trí: An ninh trật tự quốc nội

2

Ngày tiếp nhận: 19/9/2022
Mã hồ sơ: 819N2022A
Mô tả: 01 bóp da nâu có 01 dây chuyền màu vàng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

3

Ngày tiếp nhận: 19/9/2022
Mã hồ sơ: 819N2022B

Mô tả: 01  túi đen có 02 đôi giày và 01 áo khoác nâu.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

4

Ngày tiếp nhận: 19/9/2022
Mã hồ sơ: 820N2022

Mô tả: 01 vali trắng đen có đồ dùng và quần áo.

Vị trí: An ninh trật tự quốc nội

 

5

Ngày tiếp nhận: 20/9/2022
Mã hồ sơ: 821N2022

Mô tả: 01 Iphone màu trắng đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

6

Ngày tiếp nhận: 20/9/2022
Mã hồ sơ: 822N2022

Mô tả: 01 túi du lịch màu xanh Tommy có 01 mắt kính. 01 tai nghe, 01 túi vải nhỏ Lacoste, 01 chai nước hoa, mỹ phẩm.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

7

Ngày tiếp nhận: 20/9/2022
Mã hồ sơ: 823N2022

Mô tả: 01 đồng hồ dây kim loại vàng Casino.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

8

Ngày tiếp nhận: 20/9/2022
Mã hồ sơ: 824N2022

Mô tả: 01 túi du lịch đen Feggi có 01 camera và 01 dụng cụ để quay phim.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

9

Ngày tiếp nhận: 19/9/2022
Mã hồ sơ: 825N2022

Mô tả: 01 thắt lưng da đen Ricardo.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

10

Ngày tiếp nhận: 19/9/2022
Mã hồ sơ: 826N2022

Mô tả: 01 balo đen có khóa có 01 sạc dự phòng, 01 dây sạc, 01 mắt kính.

Vị trí: An ninh trật tự quốc nội

11

Ngày tiếp nhận: 19/9/2022
Mã hồ sơ: 827N2022A

Mô tả: 01 mắt kính màu đen Rayban.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

12

Ngày tiếp nhận: 19/9/2022
Mã hồ sơ: 827N2022B

Mô tả: 01 nhẫn kim loại màu vàng có đá đen.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

13

Ngày tiếp nhận: 20/9/2022
Mã hồ sơ: 828N2022

Mô tả: 01 túi vải màu đen có 01 máy ảnh đen Sony.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

14

Ngày tiếp nhận: 20/9/2022
Mã hồ sơ: 829N2022
Mô tả: 01 đồng hồ dây kim loại Seiko.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

 

15

Ngày tiếp nhận: 20/9/2022
Mã hồ sơ: 830N2022
Mô tả: 01 điện thoại đen Masstel.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

 

16

Ngày tiếp nhận: 20/9/2022
Mã hồ sơ: 831N2022

Mô tả: 01 đồng hồ apple watch series 7.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

 

17

Ngày tiếp nhận: 20/9/2022
Mã hồ sơ: 832N2022A

Mô tả: 01 đồng hồ bạc dây kim loại Titan.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

18

Ngày tiếp nhận: 20/9/2022
Mã hồ sơ: 832N2022B

Mô tả: 01 nhẫn kim loại trắng đính hạt trắng .

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

19

Ngày tiếp nhận: 20/9/2022
Mã hồ sơ: 832N2022C

Mô tả: 01 dây chuyền vải đen có đá trắng vàng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

20

Ngày tiếp nhận: 20/9/2022
Mã hồ sơ: 832N2022D

Mô tả: 01 .túi Apacs có 05 cây vợt và 01 thẻ tên Feng Tai Guang

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

21

Ngày tiếp nhận: 20/9/2022
Mã hồ sơ: 832N2022E

Mô tả: 01  túi đen có 02 đôi giày trắng và 01 đôi giày đen.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

22

Ngày tiếp nhận: 20/9/2022
Mã hồ sơ: 833N2022

Mô tả: 01 balo đen có 15 đĩa CD.

Vị trí: An ninh trật tự bến xe

 

23

Ngày tiếp nhận: 21/9/2022
Mã hồ sơ: 834N2022

Mô tả: 01  ví da nâu có giấy tờ tên LEE BOON KAI, 149 ringit, 100 aud, 100 ndt, 60 sgd, 20 usd, 20 euro.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

24

Ngày tiếp nhận: 21/9/2022
Mã hồ sơ: 835N2022
Mô tả: 01 balo đen có quần áo và đồ dùng.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

25

Ngày tiếp nhận: 21/9/2022
Mã hồ sơ: 836N2022
Mô tả: 01 vali xanh có quần áo và đồ dùng.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

26

Ngày tiếp nhận: 21/9/2022
Mã hồ sơ: 837N2022

Mô tả: 01 ví da đen có giấy tờ tên Trần Hải Sơn, 348.100vnd, 20 piso, 6 ndt.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

27

Ngày tiếp nhận: 21/9/2022
Mã hồ sơ: 838N2022A

Mô tả: 01 điện thoại Nokia đen.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

28

Ngày tiếp nhận: 21/9/2022
Mã hồ sơ: 838N2022B

Mô tả: 01 đồng hồ dây kim loại màu vàng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

29

Ngày tiếp nhận: 21/9/2022
Mã hồ sơ: 839N2022

Mô tả: 01 máy tính Think pad Lenovo.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

30

Ngày tiếp nhận: 21/9/2022
Mã hồ sơ: 840N2022

Mô tả: 01 đồng hồ Fossil dây da xanh.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

31

Ngày tiếp nhận: 22/9/2022
Mã hồ sơ: 841N2022A

Mô tả: 01 đồng hồ dây da đen Tissot.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

32

Ngày tiếp nhận: 22/9/2022
Mã hồ sơ: 841N2022B

Mô tả: 01 đồng hồ dây da đen Casio.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

33

Ngày tiếp nhận: 22/9/2022
Mã hồ sơ: 841N2022C

Mô tả: 01 điện thoại di động màu xanh Casio.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

34

Ngày tiếp nhận: 22/9/2022
Mã hồ sơ: 842N2022

Mô tả: 01  balo đen có đồ dùng và 01 bao quần áo.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

35

Ngày tiếp nhận: 23/9/2022
Mã hồ sơ: 843N2022

Mô tả: 01 Macbook air xám.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

36

Ngày tiếp nhận: 23/9/2022
Mã hồ sơ: 844N2022A
Mô tả: 01 đồng hồ dây nhựa đen series 7

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

37

Ngày tiếp nhận: 23/9/2022
Mã hồ sơ: 844N2022B
Mô tả: 01 đồng hồ kim loại Seiko.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

38

Ngày tiếp nhận: 23/9/2022
Mã hồ sơ: 844N2022C

Mô tả: 01 tai nghe không dây hộp đen.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

39

Ngày tiếp nhận: 23/9/2022
Mã hồ sơ: 844N2022D

Mô tả: 01 đồng hồ màu trắng Frank Muller.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

40

Ngày tiếp nhận: 24/9/2022
Mã hồ sơ: 847N2022A

Mô tả: 01  đồng hồ thông minh màu đen.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

41

Ngày tiếp nhận: 24/9/2022
Mã hồ sơ: 847N2022B

Mô tả: 01 nhẫn màu trắng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

42

Ngày tiếp nhận: 24/9/2022
Mã hồ sơ: 849N2022

Mô tả: 01 balo màu xám có đồ dùng cá nhân.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

43

Ngày tiếp nhận: 25/9/2022
Mã hồ sơ: 850N2022A

Mô tả: 01 đồng hồ dây kim loại màu vàng Seiko.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

44

Ngày tiếp nhận: 25/9/2022
Mã hồ sơ: 850N2022B
Mô tả: 01 đồng hồ kim loại màu trắng Bulova.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

45

Ngày tiếp nhận: 25/9/2022
Mã hồ sơ: 851N2022
Mô tả: 01 điện thoại Iphone màu trắng.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

 

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, nếu không có người nhận, Cảng sẽ bàn giao tài sản bỏ quên cho Cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Within 07 days from the date of publication on the website of Tan Son Nhat International Airport, if there is no recipient, TIA will hand over the neglected property to the authorities for handling in accordance with the law.

Nếu quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại (028) 3848 5634 hoặc email: informationtsn@gmail.com

If you need further information, please contact us by phone (028) 3848 5634 or email: informationtsn@gmail.com

Trân trọng./.