THỐNG KÊ TÀI SẢN, HÀNH LÝ CỦA KHÁCH ĐÁNH RƠI, BỎ QUÊN
Tuần từ ngày 23.05.2022 đến ngày 29.05.2022

LISTS OF PASSENGERS’ UNCLAIMED PROPERTY from May 23 to 29, 2022

Stt

Mô tả

Hình ảnh

01

Ngày tiếp nhận: 23/05/2022
Mã hồ sơ: 282N2022A
Mô tả: 01 đồng hồ đồng hồ dây da màu đen có mặt trắng có chữ CITIZEN.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

02

Ngày tiếp nhận: 23/05/2022
Mã hồ sơ: 282N2022B
Mô tả: 01 đồng hồ dây cao su màu xám có chữ GUOU.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

03

Ngày tiếp nhận: 24/05/2022
Mã hồ sơ: 283N2022
Mô tả: 01 điện thoại di động hiêu IPHONE màu trắng.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

04

Ngày tiếp nhận: 24/05/2022
Mã hồ sơ: 284N2022
Mô tả: 01  túi nilong bên trong có: 06 hộp chocola với 01 quần cũ.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

05

Ngày tiếp nhận: 24/05/2022
Mã hồ sơ: 286N2022
Mô tả: 01 đồng hồ màu đen dây nhựa có chữ THIF A-5707.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

06

Ngày tiếp nhận: 24/05/2022
Mã hồ sơ: 287N2022
Mô tả: 01 đồng hồ màu trắng có chữ SUPERIOR.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

07

Ngày tiếp nhận: 24/05/2022
Mã hồ sơ: 288N2022
Mô tả: 01 đồng hồ đeo tay màu trắng SEIKO .

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

08

Ngày tiếp nhận: 24/05/2022
Mã hồ sơ: 289N2022
Mô tả: 01 đồng hồ màu xám dây nhựa APPLE WATCH Serie 3.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

09

Ngày tiếp nhận: 24/05/2022
Mã hồ sơ: 290N2022
Mô tả: 01 đồng hồ mặt tròn màu đen FOSSIL dây vàng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

10

Ngày tiếp nhận: 24/05/2022
Mã hồ sơ: 292N2022
Mô tả: 01 đồng hồ dây kim loại màu vàng có chữ ANNIEKLEN.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

11

Ngày tiếp nhận: 24/05/2022
Mã hồ sơ: 293N2022
Mô tả: 01 bóp nữ màu trắng bên trong có 1.469.000VND tiền mặt và các loại thẻ tên Trương Khánh Ngọc.

Vị trí: An ninh trật tự quốc nội

12

Ngày tiếp nhận: 24/05/2022
Mã hồ sơ: 294N2022A
Mô tả: 01 bóp màu kem bên trong có:
- 01 điện thoại màu trắng SAMSUNG
- 12 tờ 500.000vnd
- 01 tờ 100.000vnd
- 02 tờ 50.000vnd
- 06 tờ 20.000vnd
- 01 tờ 10.000vnd.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

13

Ngày tiếp nhận: 24/05/2022
Mã hồ sơ: 294N2022B
Mô tả: 01 đồng hồ màu vàng trắng có chữ AOLX.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

14

Ngày tiếp nhận: 25/05/2022
Mã hồ sơ: 295N2022
Mô tả: 01 Balo bằng vải bên trong gồm:
- 02 gối ngủ màu xanh lá 
- hai ổ cắm điện nguyên hộp 
- 02 cây dù
- 01 hộp kính đen có kính bên trong 
- 02 khăn tắm .

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

15

Ngày tiếp nhận: 25/05/2022
Mã hồ sơ: 297N2022
Mô tả: 01 đồng hồ dây da màu đen, mặt trước đồng hồ màu đen có chữ SWISS ROMACE.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

16

Ngày tiếp nhận: 25/05/2022
Mã hồ sơ: 298N2022
Mô tả: 01 tai nghe không dây màu trắng bảo vệ silicon S/N GXDGCXU1059.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

17

Ngày tiếp nhận: 25/05/2022
Mã hồ sơ: 299N2022
Mô tả: 01 đồng hồ APPLE WATCH SERIES 5.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

18

Ngày tiếp nhận: 25/05/2022
Mã hồ sơ: 300N2022
Mô tả: 01 đồng hồ đeo tay dây kim loại màu vàng HALEI.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

19

Ngày tiếp nhận: 27/05/2022
Mã hồ sơ: 301N2022
Mô tả: 01 valy màu cà phê sữa có 01 ipad, 01 điện thoại iphone, 01 sạc, 01 bóp nữ có 8 usd, 07 máy kính mát, 01 đôi giầy.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

20

Ngày tiếp nhận: 27/05/2022
Mã hồ sơ: 302N2022
Mô tả: 01 điện thoại samsung utral.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

21

Ngày tiếp nhận: 27/05/2022
Mã hồ sơ: 303N2022A
Mô tả: 01 balo màu đen bên trong gồm quần áo, mỹ phẩm.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

22

Ngày tiếp nhận: 27/05/2022
Mã hồ sơ: 303N2022B

Mô tả: 01 dây lưng màu đen.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

23

Ngày tiếp nhận: 27/05/2022
Mã hồ sơ: 303N2022C
Mô tả: 01 dây lưng màu đen có chữ VALENTINO CREATIONS.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

24

Ngày tiếp nhận: 27/05/2022
Mã hồ sơ: 303N2022D
Mô tả: 01 mắt kính màu đen có chữ BOLON.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

25

Ngày tiếp nhận: 27/05/2022
Mã hồ sơ: 303N2022E
Mô tả: 01 đồng hồ dây kim loại màu bạc có chữ CASIO.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

26

Ngày tiếp nhận: 27/05/2022
Mã hồ sơ: 303N2022F
Mô tả: 01 đồng hồ dây cao su màu đen có chữ CASIO.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

27

Ngày tiếp nhận: 27/05/2022
Mã hồ sơ: 303N2022G
Mô tả: 01 đồng hồ dây da màu đỏ có chữ BURBERRY.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

28

Ngày tiếp nhận: 27/05/2022
Mã hồ sơ: 303N2022H
Mô tả: 01 đồng hồ dây cao su màu xanh có chữ FOSSIL HYBRID.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

29

Ngày tiếp nhận: 27/05/2022
Mã hồ sơ: 303N2022I
Mô tả: 01 ví màu đen bên trong gồm: 02 bông tai màu vàng, 2.400.000vnd, giấy tờ tên Bùi Thị Nga.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

30

Ngày tiếp nhận: 27/05/2022
Mã hồ sơ: 303N2022J
Mô tả: 01 túi màu trắng bên trong là sách.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

31

Ngày tiếp nhận: 27/05/2022
Mã hồ sơ: 304N2022A
Mô tả: 01 đồng hồ có chữ DANIEL WELLINGTON.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

32

Ngày tiếp nhận: 27/05/2022
Mã hồ sơ: 304N2022B
Mô tả: 01 đồng hồ có chữ CASIO.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

33

Ngày tiếp nhận: 29/05/2022
Mã hồ sơ: 305N2022A 

Mô tả: 01 đồng hồ có chữ OMEGA

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

34

Ngày tiếp nhận: 29/05/2022
Mã hồ sơ: 305N2022B
Mô tả: 01 đồng hồ có chữ ROHS

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

35

Ngày tiếp nhận: 29/05/2022
Mã hồ sơ: 305N2022C

Mô tả: đồng hồ có chữ APPLE WATCH.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

36

Ngày tiếp nhận: 29/05/2022
Mã hồ sơ: 305N2022D
Mô tả: dây chuyền kim loại màu vàng hình hạt.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

37

Ngày tiếp nhận: 29/05/2022

Mã hồ sơ: 305N2022E
Mô tả: 01 valy màu xanh gồm quần áo đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

38

Ngày tiếp nhận: 29/05/2022
Mã hồ sơ: 306N2022

Mô tả: 01 máy đo huyết áp WALGREEN đen ( đã sử dụng); 03 hộp thuốc tây, sạc, cáp điện thoại SAMSUNG (đã sử dụng)

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

39

Ngày tiếp nhận: 29/05/2022
Mã hồ sơ: 307N2022
Mô tả: 01 balo màu đen có quần áo và đồ dùng cá nhân đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

40

Ngày tiếp nhận: 29/05/2022
Mã hồ sơ: 308N2022I
Mô tả: 01 ví màu đen bên trong gồm: 01 thẻ S Pass tên HUYNH VAN LANH, 01 thẻ ngân hàng, 01 tờ 50SGD, 01 tờ 10SGD, 01 tờ 100.000vnd, 01 tờ 20.000vnd, 01 tờ 10.000vnd, 03 tờ 5.000vnd, vật dụng cá nhân.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, nếu không có người nhận, Cảng sẽ bàn giao tài sản bỏ quên cho Cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Within 07 days from the date of publication on the website of Tan Son Nhat International Airport, if there is no recipient, TIA will hand over the neglected property to the authorities for handling in accordance with the law.

Nếu quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại (028) 3848 5634 hoặc email: informationtsn@gmail.com

If you need further information, please contact us by phone (028) 3848 5634 or email: informationtsn@gmail.com

rân trọng./.