Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thông tin về tài sản, hành lý của khách đánh rơi, bỏ quên tại Cảng hàng không tuần từ 24/05 – 30/05/2021 như sau:

THỐNG KÊ TÀI SẢN, HÀNH LÝ CỦA KHÁCH ĐÁNH RƠI, BỎ QUÊN
Tuần từ ngày 24.05.2021 đến ngày 30.05.2021

Stt

Mô tả

Hình ảnh

01

Ngày tiếp nhận: 24/05/2021

Mã hồ sơ: 208N/2021A
Mô tả: đồng hồ điện tử, dây nhựa màu đen, SAMSUNG GALAXY WATCH.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

02

Ngày tiếp nhận: 24/05/2021

Mã hồ sơ: 208N/2021B
Mô tả: Balo màu đen bên trong có 01 điện thoại Iphone màu hồng bị vỡ màn hình, 01 điện thoại Itel màu xanh, 01 đôi giày màu trắng đã sd, các loại mỹ phẩm và quần áo đã sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

03

Ngày tiếp nhận: 25/05/2021

Mã hồ sơ: 209N/2021
Mô tả:  Laptop Macbook màu bạc Apple, serial C02W805UHH23.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

04

Ngày tiếp nhận: 25/05/2021

Mã hồ sơ: 210N/2021
Mô tả: 97 giấy tờ CCCD.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

05

Ngày tiếp nhận: 28/05/2021

Mã hồ sơ: 211N/2021
Mô tả: 01 mắt kính màu đen.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

06

Ngày tiếp nhận: 29/05/2021

Mã hồ sơ: 212N/2021
Mô tả: 01 ba lô đen có quần áo và 01 đôi dép.

Vị trí: An ninh trật tự quốc nội

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, nếu không có người nhận, Cảng sẽ bàn giao tài sản bỏ quên cho Cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Within 07 days from the date of publication on the website of Tan Son Nhat International Airport, if there is no recipient, TIA will hand over the unclaimed properties to the authorities for handling in accordance with the law.

Nếu quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại (028) 3848 5634 hoặc email: informationtsn@gmail.com

If you need further information, please contact us by phone (028) 3848 5634 or email: informationtsn@gmail.com

Trân trọng./.