THỐNG KÊ TÀI SẢN, HÀNH LÝ CỦA KHÁCH ĐÁNH RƠI, BỎ QUÊN
Tuần từ ngày 25.04.2022 đến ngày 01.05.2022

LISTS OF PASSENGERS’ UNCLAIMED PROPERTY from Apr 25 to May 01, 2022

 

Stt

Mô tả

Hình ảnh

1

Ngày tiếp nhận: 26/04/2022
Mã hồ sơ: 181N2022
Mô tả: 01 Ipad màu vàng, vỏ bọc màu xanh.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

2

Ngày tiếp nhận: 26/04/2022
Mã hồ sơ: 182N2022
Mô tả: 01 điện thoại Iphone S màu xám đen.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

3

Ngày tiếp nhận: 26/04/2022
Mã hồ sơ: 183N2022A
Mô tả: 01 đồng hồ kim loại màu vàng chữ "Michael Kors".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

4

Ngày tiếp nhận: 26/04/2022
Mã hồ sơ: 183N2022B
Mô tả: Mắt kính màu đen chữ "Gentle Monster"

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

5

Ngày tiếp nhận: 26/04/2022
Mã hồ sơ: 183N2022C
Mô tả: 01 nhẫn kim loại màu vàng viền đính đá màu đỏ.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

6

Ngày tiếp nhận: 26/04/2022
Mã hồ sơ: 183N2022D
Mô tả: 01 nhẫn kim loại màu bạc có chữ Daniel Wellington.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

7

Ngày tiếp nhận: 26/04/2022
Mã hồ sơ: 183N2022E
Mô tả: 01 túi xách màu đen có chữ COACH bên trong có đồ dùng cá nhân.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

8

Ngày tiếp nhận: 26/04/2022
Mã hồ sơ: 183N2022F
Mô tả: 01 bóp tiền màu trắng sọc chéo xanh gồm: 01 tờ 100.000 VND, 01 tờ 5000 VND, 01 tờ 2000 VND và giấy tờ mang tên Nguyễn Thị Thúy Hiền.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

9

Ngày tiếp nhận: 27/04/2022
Mã hồ sơ: 186N2022A
Mô tả: 01 valy xách tay màu đen gồm quần áo và đồ dùng cá nhân đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

10

Ngày tiếp nhận: 27/04/2022
Mã hồ sơ: 186N2022B
Mô tả: 01 valy màu bạc gồm quần áo và đồ dùng cá nhân đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

11

Ngày tiếp nhận: 27/04/2022
Mã hồ sơ: 188N2022B
Mô tả: 01  đồng hồ kim loại màu vàng, bên trong có chữ Omega.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

12

Ngày tiếp nhận: 27/04/2022
Mã hồ sơ: 188N2022C
Mô tả: 01 đồng hồ dây cao su màu đen, mặt điện tử đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

13

Ngày tiếp nhận: 28/04/2022
Mã hồ sơ: 190N2022
Mô tả: 01 túi hồ sơ gồm 01 passport tên Đường Thị Kim Anh, GKS Lê Hoàng Gia Khang.

Vị trí: An ninh trật tự quốc tế

14

Ngày tiếp nhận: 28/04/2022
Mã hồ sơ: 192N2022
Mô tả: 01 thắt lưng đen có chữ LV.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

 

15

Ngày tiếp nhận: 29/04/2022
Mã hồ sơ: 194N2022
Mô tả: 01điện thoại Samsung xanh dương.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

 

16

Ngày tiếp nhận: 29/04/2022
Mã hồ sơ: 195N2022
Mô tả: 01 Ipad Apple màu vàng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

 

17

Ngày tiếp nhận: 29/04/2022
Mã hồ sơ: 196N2022 
Mô tả: 01 hộp da màu đen có đôi bông tai màu trắng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

 

18

Ngày tiếp nhận: 29/04/2022
Mã hồ sơ: 197N2022
Mô tả: 01 sạc hiệu SLAGAH; 01 Adapter; 01 máy chơi game  hiệu Sony.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

 

19

Ngày tiếp nhận: 29/04/2022
Mã hồ sơ: 198N2022A
Mô tả: 01 đồng hồ kim loại CITIZEN đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

20

Ngày tiếp nhận: 29/04/2022
Mã hồ sơ: 198N2022B
Mô tả: 01 nhẫn kim loại bạch kim đá xám.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

21

Ngày tiếp nhận: 30/04/2022
Mã hồ sơ: 200N2022
Mô tả: 01 valy tím có quần áo đã qua sử dụng.

Vị trí: An ninh trật tự quốc nội

22

Ngày tiếp nhận: 30/04/2022
Mã hồ sơ: 201N2022A
Mô tả: 01 đồng hồ kim loại màu trắng có chữ SEIKO.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

23

Ngày tiếp nhận: 30/04/2022
Mã hồ sơ: 201N2022B

Mô tả: 01 đồng hồ kim loại màu trắng có chữ ELIO

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

24

Ngày tiếp nhận: 30/04/2022
Mã hồ sơ: 201N2022C
Mô tả: 01 đồng hồ dây da màu nâu MIACHAEL.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

25

Ngày tiếp nhận: 30/04/2022
Mã hồ sơ: 201N2022D
Mô tả: 01 điện thoại di động màu hồng có chữ IPHONE.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

26

Ngày tiếp nhận: 30/04/2022
Mã hồ sơ: 202N2022
Mô tả: 01 túi màu đen có quần áo cũ.

Vị trí: An ninh trật tự quốc nội

27

Ngày tiếp nhận: 01/05/2022
Mã hồ sơ: 203N2022

Mô tả: 01 Ipad màu vàng và sổ tiết kiệm Nguyễn Văn Trường.

Vị trí: An ninh trật tự quốc nội

 

28

Ngày tiếp nhận: 01/05/2022
Mã hồ sơ: 204N2022

Mô tả: 01 valy kéo màu nâu có quần áo.

Vị trí: An ninh trật tự quốc nội

29

Ngày tiếp nhận: 01/05/2022
Mã hồ sơ: 205N2022A
Mô tả: 01 đồng hồ kim loại màu trắng chữ GUCCI.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

30

Ngày tiếp nhận: 01/05/2022
Mã hồ sơ: 205N2022B
Mô tả: 01 đồng hồ dây màu đen.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

31

Ngày tiếp nhận: 01/05/2022
Mã hồ sơ: 205N2022C
Mô tả: 01 bịch nylong màu đen bên trong có tiền xu.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, nếu không có người nhận, Cảng sẽ bàn giao tài sản bỏ quên cho Cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Within 07 days from the date of publication on the website of Tan Son Nhat International Airport, if there is no recipient, TIA will hand over the neglected property to the authorities for handling in accordance with the law.

Nếu quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại (028) 3848 5634 hoặc email: informationtsn@gmail.com

If you need further information, please contact us by phone (028) 3848 5634 or email: informationtsn@gmail.com

Trân trọng./.