Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thông tin về tài sản, hành lý của khách đánh rơi, bỏ quên tại Cảng hàng không tuần từ 26/04 – 02/05/2021 như sau:

THỐNG KÊ TÀI SẢN, HÀNH LÝ CỦA KHÁCH ĐÁNH RƠI, BỎ QUÊN
Tuần từ ngày 26.04.2021 đến ngày 02.05.2021

Stt

Mô tả

Hình ảnh

01

Ngày tiếp nhận: 27/04/2021

Mã hồ sơ:  172N 2021F
Mô tả: 01 Ví da màu nâu.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

02

Ngày tiếp nhận: 28/04/2021

Mã hồ sơ: 173N 2021B
Mô tả: 01 Đồng hồ Ran Rmod.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

03

Ngày tiếp nhận: 28/04/2021

Mã hồ sơ: 173N 2021C
Mô tả: 01 Ví nữ bằng vải màu cam.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

04

Ngày tiếp nhận: 28/04/2021

Mã hồ sơ: 173N 2021D
Mô tả: 01 Túi nylon màu trắng bên trong có đồ dùng cá nhân đã qua sử dụng.  

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

05

Ngày tiếp nhận: 28/04/2021

Mã hồ sơ: 173N 2021E
Mô tả: 01 Túi vải màu đen.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

06

Ngày tiếp nhận: 29/04/2021

Mã hồ sơ: 174N 2021
Mô tả: 01 Valy màu xám.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

07

Ngày tiếp nhận: 29/04/2021

Mã hồ sơ: 176N 2021
Mô tả: 01 Valy nhựa có hình như loa kẹo kéo màu xám.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

08

Ngày tiếp nhận: 30/04/2021

Mã hồ sơ: 177N 2021A
Mô tả: 01 Vòng kim loại.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

09

Ngày tiếp nhận: 30/04/2021

Mã hồ sơ: 177N 2021B
Mô tả: 01 Đồng hồ Orient.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

10

Ngày tiếp nhận: 30/04/2021

Mã hồ sơ: 177N 2021C
Mô tả: 01 Đồng hồ kim loại màu vàng DW.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

11

Ngày tiếp nhận: 30/04/2021

Mã hồ sơ: 177N 2021D
Mô tả: 01 Đồng hồ Dolun.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

12

Ngày tiếp nhận: 30/04/2021

Mã hồ sơ: 177N 2021E
Mô tả: 01 Đồng hồ Anne Klein.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

13

Ngày tiếp nhận: 30/04/2021

Mã hồ sơ: 177N 2021F
Mô tả: 01 Đồng hồ dây da màu đen Rotary Avenger.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

14

Ngày tiếp nhận: 30/04/2021

Mã hồ sơ: 177N 2021G
Mô tả: 01 Mắt kính đen.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

15

Ngày tiếp nhận: 30/04/2021

Mã hồ sơ: 177N 2021H
Mô tả: 06 mắt kính.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

16

Ngày tiếp nhận: 30/04/2021

Mã hồ sơ: 178N 2021
Mô tả: 01 Balo màu hồng hình con thỏ.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

17

Ngày tiếp nhận: 30/04/2021

Mã hồ sơ: 179N 2021
Mô tả: 01 Túi xách màu đen Adidas.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

18

Ngày tiếp nhận: 30/04/2021

Mã hồ sơ: 180N 2021A
Mô tả: 02 Thắt lưng bằng da

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

19

Ngày tiếp nhận: 30/04/2021

Mã hồ sơ: 180N 2021B
Mô tả: 01 Túi đựng mắt kính.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

20

Ngày tiếp nhận: 30/04/2021

Mã hồ sơ: 180N 2021C
Mô tả: 01 Balo vải màu xám.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

21

Ngày tiếp nhận: 01/05/2021

Mã hồ sơ: 182N 2021
Mô tả: 01 Balo đen bên trong có đồ dùng cá nhân

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

22

Ngày tiếp nhận: 01/05/2021

Mã hồ sơ: 183N 2021A
Mô tả: 01 Đồng hồ màu đen "Nibosi"

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

23

Ngày tiếp nhận: 01/05/2021

Mã hồ sơ: 183N 2021B
Mô tả: 01 Đồng hồ "Casio"

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

24

Ngày tiếp nhận: 02/05/2021

Mã hồ sơ: 185N 2021A
Mô tả: 01 Đồng hồ kim loại "Rado".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

25

Ngày tiếp nhận: 02/05/2021

Mã hồ sơ: 185N 2021B
Mô tả: 01 Đồng hồ kim loại "Aono".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

 

26

Ngày tiếp nhận: 02/05/2021

Mã hồ sơ: 185N 2021C
Mô tả: 01 Đồng hồ thông minh dây cao su màu đen "Samsung Gear S3".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

27

Ngày tiếp nhận: 01/05/2021

Mã hồ sơ: 185N 2021D
Mô tả: 01 Đồng hồ dây da "Fossil".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

28

Ngày tiếp nhận: 01/05/2021

Mã hồ sơ: 185N 2021E
Mô tả: 01 Kiếng màu đen "Gucci".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, nếu không có người nhận, Cảng sẽ bàn giao tài sản bỏ quên cho Cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Within 07 days from the date of publication on the website of Tan Son Nhat International Airport, if there is no recipient, TIA will hand over the unclaimed properties to the authorities for handling in accordance with the law.

Nếu quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại (028) 3848 5634 hoặc email: informationtsn@gmail.com

If you need further information, please contact us by phone (028) 3848 5634 or email: informationtsn@gmail.com

Trân trọng./.