Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thông tin về tài sản, hành lý của khách đánh rơi, bỏ quên tại Cảng hàng không tuần từ 29/03 – 04/04/2021 như sau:

THỐNG KÊ TÀI SẢN, HÀNH LÝ CỦA KHÁCH ĐÁNH RƠI, BỎ QUÊN
Tuần từ ngày 29.03.2021 đến ngày 04.04.2021

Stt

Mô tả

Hình ảnh

01

Ngày tiếp nhận: 29/03/2021

Mã hồ sơ: 131N 2021A
Mô tả: 01 Tai nghe màu đen JBL.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

02

Ngày tiếp nhận: 29/03/2021

Mã hồ sơ: 131N 2021B
Mô tả: 01 Điện thoại màu đen "Itel".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

03

Ngày tiếp nhận: 29/03/2021

Mã hồ sơ: 131N 2021C
Mô tả: 01 Đài radio "Craven".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

04

Ngày tiếp nhận: 29/03/2021

Mã hồ sơ: 131N 2021D
Mô tả: 01 Kính màu đen "Rayban".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

05

Ngày tiếp nhận: 29/03/2021

Mã hồ sơ: 131N 2021E
Mô tả: 01 Nhẫn màu vàng có mặt đá màu xanh "Nike".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

06

Ngày tiếp nhận: 30/03/2021

Mã hồ sơ: 132N 2021A
Mô tả: 01 Điện thoại màu đen Nokia.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

07

Ngày tiếp nhận: 30/03/2021

Mã hồ sơ: 132N 2021B
Mô tả: 01 Điện thoại màu xanh Nokia.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

08

Ngày tiếp nhận: 31/03/2021

Mã hồ sơ: 133N 2021A
Mô tả: 01 Đồng hồ "Casio".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

09

Ngày tiếp nhận: 31/03/2021

Mã hồ sơ: 133N 2021B
Mô tả: 01 Đồng hồ "Citizen".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

10

Ngày tiếp nhận: 31/03/2021

Mã hồ sơ: 133N 2021C
Mô tả: 01 Điện thoại "Nokia".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

11

Ngày tiếp nhận: 31/03/2021

Mã hồ sơ: 133N 2021D
Mô tả: 01 Đồng hồ "Pagini".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

12

Ngày tiếp nhận: 31/03/2021

Mã hồ sơ: 133N 2021E
Mô tả: 01 Đồng hồ "Citizen".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

13

Ngày tiếp nhận: 31/03/2021

Mã hồ sơ: 133N 2021F
Mô tả: 01 Đồng hồ "Orient".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

14

Ngày tiếp nhận: 31/03/2021

Mã hồ sơ: 133N 2021G
Mô tả: 01 Kiếng màu đen "Louis Vuitton".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

15

Ngày tiếp nhận: 31/03/2021

Mã hồ sơ: 133N 2021H
Mô tả: 01 Đồng hồ "Swissbee".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

16

Ngày tiếp nhận: 31/03/2021

Mã hồ sơ: 133N 2021L
Mô tả: 01 Dây lưng màu nâu.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

17

Ngày tiếp nhận: 31/03/2021

Mã hồ sơ: 133N 2021M
Mô tả: 01 Balo màu nâu trong có quần áo và 01 đôi dép.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

18

Ngày tiếp nhận: 31/03/2021

Mã hồ sơ: 133N 2021N
Mô tả: 01 Đồng hồ kim loại màu vàng "Tissot".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

19

Ngày tiếp nhận: 02/04/2021

Mã hồ sơ: 134N 2021A
Mô tả: 01 Đồng hồ Cornon Kashmir dây da.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

20

Ngày tiếp nhận: 02/04/2021

Mã hồ sơ: 134N 2021B
Mô tả: 01 Đồng hồ G-Shock.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

21

Ngày tiếp nhận: 02/04/2021

Mã hồ sơ: 134N 2021C
Mô tả: 01 dây kim loại màu vàng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

22

Ngày tiếp nhận: 03/04/2021

Mã hồ sơ: 135N 2021A
Mô tả: 01 Đồng hồ kim loại màu vàng không rõ nhãn hiệu.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

23

Ngày tiếp nhận: 03/04/2021

Mã hồ sơ: 135N 2021B
Mô tả: 01 Đồng hồ Huwei màu xanh.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

24

Ngày tiếp nhận: 03/04/2021

Mã hồ sơ: 135N 2021C
Mô tả: 01 Điện thoại samsung màu trắng.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

25

Ngày tiếp nhận: 04/04/2021

Mã hồ sơ: 136N 2021A
Mô tả: 01 Đồng hồ "Micheal Kors".

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

26

Ngày tiếp nhận: 04/04/2021

Mã hồ sơ: 136N 2021B
Mô tả: 01 Túi  Balo chéo màu đen.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

27

Ngày tiếp nhận: 04/04/2021

Mã hồ sơ: 136N 2021C
Mô tả: 01 Đồng hồ điện tử màu đen không rõ nhãn hiệu.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

28

Ngày tiếp nhận: 04/04/2021

Mã hồ sơ: 136N 2021D
Mô tả: 01 Túi đeo màu xanh lá bên trong có 1 điện thoại Nokia.

Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, nếu không có người nhận, Cảng sẽ bàn giao tài sản bỏ quên cho Cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Within 07 days from the date of publication on the website of Tan Son Nhat International Airport, if there is no recipient, TIA will hand over the unclaimed properties to the authorities for handling in accordance with the law.

Nếu quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại (028) 3848 5634 hoặc email: informationtsn@gmail.com

If you need further information, please contact us by phone (028) 3848 5634 or email: informationtsn@gmail.com

Trân trọng./.