Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thông tin về tài sản, hành lý của khách đánh rơi, bỏ quên tại Cảng hàng không tuần từ 31/05 - 06/06/2021 như sau:

THỐNG KÊ TÀI SẢN, HÀNH LÝ CỦA KHÁCH ĐÁNH RƠI, BỎ QUÊN
Tuần từ ngày 31.05.2021 đến ngày 06.06.2021

Stt

Mô tả

Hình ảnh

Ghi chú

1

Ngày tiếp nhận: 01/06/2021
Mã hồ sơ: 213N/2021
Mô tả: 01 đồng hồ dây kim loại màu vàng, mặt màu đen có chữ WWOOR, mặt sau có chữ NO: WR8858M.
Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

2

Ngày tiếp nhận: 02/6/2021
Mã hồ sơ: 214N/2021
Mô tả: 01 laptop DELL model D67F màu xám bạc đã sử dụng.
Vị trí: An ninh soi chiếu quốc tế

 

3

Ngày tiếp nhận: 02/6/2021
Mã hồ sơ: 215N/2021
Mô tả: 01 túi xách nữ màu hồng có 01 cục sạc điện thoại, 05 tờ 1000đ và quần áo cũ.
Vị trí: An ninh trật tự bến xe.

 

4

Ngày tiếp nhận: 05/6/2021
Mã hồ sơ: 216N/2021
Mô tả: 01 Nhẫn kim loại bên trên có gắn đá.
Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội

 

5

Ngày tiếp nhận: 05/6/2021
Mã hồ sơ: 217N/2021
Mô tả: 01 Balo màu đen viền xanh đã qua sử dụng bên trong có quần áo, vật dụng cá nhân.
Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội.

 

6

Ngày tiếp nhận: 06/06/2021
Mã hồ sơ: 218A/2021
Mô tả: 01 đồng hồ màu vàng YILEIQI.
Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội.

 

 

7

Ngày tiếp nhận: 06/6/2021
Mã hồ sơ: 218B/2021
Mô tả: 01 đồng hồ màu đen WATCH SERIES 6.
Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội.

 

 

8

Ngày tiếp nhận: 06/6/2021
Mã hồ sơ: 218C/2021
Mô tả: 01 nhẫn kim loại màu trắng
 có đính hột màu trắng.
Vị trí: An ninh soi chiếu quốc nội.

 

 

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, nếu không có người nhận, Cảng sẽ bàn giao tài sản bỏ quên cho Cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Within 07 days from the date of publication on the website of Tan Son Nhat International Airport, if there is no recipient, TIA will hand over the neglected property to the authorities for handling in accordance with the law.

Nếu quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại (028) 3848 5634 hoặc email: informationtsn@gmail.com

If you need further information, please contact us by phone (028) 3848 5634 or email: informationtsn@gmail.com

Trân trọng./.