Ngày 08/12/2021, Đoàn đánh giá của Cục an ninh vận tải Hoa Kỳ (Transportation Security Administration – TSA) gồm 03 giám sát viên an ninh hàng không đã làm việc với Cảng HKQT Tân Sơn Nhất về công tác đảm bảo an ninh hàng không. Đây là hoạt động định kỳ hàng năm nằm trong khuôn khổ công tác phối hợp giữa Cục Hàng không Việt Nam và Cục An ninh vận tải Hoa Kỳ, góp phần thúc đẩy công tác đảm bảo an ninh hàng không tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Về phía Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, ông Nguyễn Nam Tiến – Phó Giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất chủ trì cùng các đơn vị liên quan của Cảng tiếp Đoàn TSA trong các ngày từ 08/12 đến 13/12/2021 tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, trong quá trình làm việc Cảng đã chủ động bố trí nhân sự phù hợp và chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan nhằm phục vụ tốt nhất công tác đánh giá an ninh hàng không của Đoàn TSA. Được biết chương trình đánh giá của TSA trong năm 2021 tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất bao gồm các nội dung về Chương trình An ninh hàng không, hồ sơ đào tạo huấn luyện đối với lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, khảo sát thực tế khu vực vành đai, công tác đảm bảo an ninh tại các cổng, cửa ra/vào, công tác kiểm tra an ninh soi chiếu hành khách, hành lý và hàng hóa, hệ thống camera, trang thiết bị an ninh hàng không và công tác bảo trì định kỳ các trang thiết bị.

Qua 04 ngày làm việc, Đoàn đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh hàng không của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất bao gồm công tác kiểm soát an ninh hàng không, công tác soi chiếu, tính đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ, sử dụng trang thiết bị thành thạo, phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh hàng không. Đặc biệt, các nhân viên an ninh soi chiếu tại Cảng hàng không đã thực hiện tốt công tác hướng dẫn hành khách thực hiện thủ tục kiểm tra an ninh hàng không trước khi qua máy soi. Để có kết quả này là nhờ sự quan tâm của các cấp quản lý của Trung tâm ANHK Tân Sơn Nhất và Ban Giám đốc Cảng trong quá trình làm việc.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Trung tâm ANHK Tân Sơn Nhất được phía Đoàn TSA chia sẻ một số thông tin hữu ích về lĩnh vực an ninh hàng không trong bối cảnh hiện nay trên thế giới nhằm giúp Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không Tân Sơn Nhất ngày càng hoàn thiện và chuyên nghiệp hơn.

                                                                           Tin & ảnh: Cảng HKQT Tân Sơn Nhất