Ông Vũ Thế Phiệt
Tổng Giám Đốc

 

Ông Đào Việt Dũng
Phó Tổng Giám Đốc

 

Bà Lê Thị Diệu Thúy
Phó Tổng Giám Đốc

 

Ông Đỗ Tất Bình
Phó Tổng Giám Đốc

  

Ông Hồ Minh Tiến
Phó Tổng Giám Đốc

 

 Ông Nguyễn Đình Dương
Phó Tổng Giám Đốc

 

Ông Lê Xuân Tùng
Phó Tổng Giám Đốc, kiêm Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng

 

Ông Võ Anh Tú
Phó Tổng Giám Đốc