Chiều ngày 28/4/2021, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự quá trình triển khai dự án Cảng HKQT Long Thành.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai ký kết Quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự quá trình triển khai dự án Cảng HKQT Long Thành

Tham dự hội nghị có các đ/c: Quản Minh Cường, Phó Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai; Võ Đức Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai;  Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Đại tá Vũ Văn Điền - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai; lãnh đạo các Sở, ban ngành thuộc tỉnh Đồng Nai.Về phía ACV có các đ/c: Lại Xuân Thanh – Bí thư Dảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Vũ Thế Phiệt – Tổng Giám đốc; Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Cảng HKQT Long Thành và các Ban chức năng thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan và đơn vị liên quan.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành là dự án đặc biệt cấp quốc gia, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành tại Nghị quyết số 95/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020. Dự án được phân chia thành 04 dự án thành phần, trong đó Thủ tướng Chính phủ giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) làm chủ đầu tư dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong cảng hàng không.

Mục tiêu của Dự án là xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, là Cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long thành giai đoạn 1 có 01 đường cất hạ cánh và 01 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2025. Khi hoàn thành, Cảng HKQT Long Thành có 4 đường cất hạ cánh, 4 nhà ga hành khách cùng với các hạng mục phụ trợ đồng bộ, công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Thực hiện Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, và chỉ đạo của các Bộ ngành liên quan, ngày 05/01/2021, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Dự án thành phần 3  - Cảng HKQT Long Thành và triển khai các hạng mục rà phá bom mìn, xây hàng rào và san lấp mặt bằng.

Nhằm tăng cường công tác phối hợp đảm bảo tình hình an ninh trật tự để bảo vệ công trình mốc giới, tường rào, công tác rà phá bom mìn và chống tái lấn chiếm, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình triển khai Dự án, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự quá trình triển khai dự án Cảng HKQT Long Thành.

Ngay khi Quy chế phối hợp được ký kết, Tổng công ty ty Cảng hàng không Việt Nam đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Cảng HKQT Long Thành, Ban An ninh triển khai xây dựng và ký kết các Kế hoạch phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai, Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai, các huyện giáp ranh, liên quan đến địa bàn Dự án để triển khai cụ thể các nội dung của Quy chế phối hợp.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai thực hiện Quy chế phối hợp.

Văn phòng Tổng công ty