Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam có văn bản chỉ đạo các Cảng hàng không tăng cường công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, bảo đảm chất lượng dịch vụ, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và phục vụ tốt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các Cảng hàng không tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn hàng không, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và phục vụ tốt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Các Cảng hàng không áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 thời gian trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường quân số lực lượng kiểm soát an ninh hàng không; rà soát, bổ sung các trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ..., đảm bảo các trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ hoạt động hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; chuẩn bị kỹ các kế hoạch, phương án phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó các tình huống xảy ra; áp dụng tăng cường nhiều biện pháp kiểm soát an ninh hàng không như tăng cường kiểm tra trực quan, kiểm tra ngẫu nhiên, kiểm tra bằng thiết bị phát hiện chất nổ, nhận biết hành vi bất thường...; tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng các lực lượng tại chỗ, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả của các bên liên quan trong công tác an ninh hàng không; tổ chức các tổ tuần tra phối hợp các lực lượng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tình huống, vụ việc bất ngờ.

Văn phòng Tổng công ty