Tải về tại đây:

Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)