Sáng ngày 26/6/2020, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tham dự và Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và đại diện các cơ quan quản lý nhà nước.

Về phía ACV có: đồng chí Lại Xuân Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty; đồng chí Vũ Thế Phiệt – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, lãnh đạo các Ban chức năng, Giám đốc các Cảng hàng không thuộc Tổng công ty.

Tham dự Đại hội có các cổ đông, đại diện ủy quyền theo quy định, đại diện cho 2.110.628.625 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 96,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Tổng Giám đốc Vũ Thế Phiệt báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung:

  1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
  2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị.
  3. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020.
  4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 và phương án trích lập các quỹ năm 2019.
  5. Thông qua Tờ trình quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
  6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
  7. Thông qua Tờ trình về việc Bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh và Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV tiếp tục duy trì tốc độ phát triển cao và ổn định, hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước.

Sản lượng hành khách thông qua cảng trong năm 2019 của ACV tiếp tục duy trì tăng trưởng 2 chữ số, đạt trên 116 triệu lượt khách, đạt 103% kế hoạch và tăng trưởng 12% so với năm 2018.

Các chỉ tiêu hoạt động tài chính của ACV đều tăng trưởng cao và vượt kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 20.498 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch, tăng 15% so với năm 2018; lợi nhuận sau thuế đạt 8.043 tỷ đồng, đạt 123% và tăng 33% so với 2018; tổng giá trị tài sản đạt 57.486 tỷ đồng, tăng 8,3% so với 2018; vốn chủ sở hữu đạt 36.096 tỷ đồng, tăng 19,2% so với 2018

Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2020

Năm 2020, nền kinh tế thế giới và trong nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid19, trong đó, ngành hàng không là một trong những ngành chịu thiệt hại nặng nề nhất, trong đó có ACV.

Trên cơ sở đánh giá các đường bay nội địa phục hồi hoàn toàn từ tháng 6/2020; đường bay quốc tế sẽ phục hồi dần theo từng khu vực từ tháng 7/2020 trở đi, ACV xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

- Sản lượng hành khách (không bao gồm sản lượng quốc tế của Cảng HKQT Đà Nẵng và Cảng HKQT Cam Rannh): đạt 65,2 triệu khách, giảm 37% so với 2019. 

- Tổng hàng hóa bưu kiện đạt 1.344 nghìn tấn; giảm 13% so với 2019

- Tổng lượt  HCC đạt 502 nghìn lượt

- Tổng doanh thu: 11.317 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 2.007 tỷ đồng

Để đạt được chỉ tiêu trên, ACV tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

-  Tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động đặc biệt là hệ thống trực tiếp phục vụ dây chuyền vận chuyển hàng không; Đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không (trong đó có cả an ninh mạng); ưu tiên đầu tư lĩnh vực an ninh, từng bước hiện đại hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Đảm bảo vai trò, trách nhiệm của Người khai thác cảng theo quy định của Luật Hàng không. Tổ chức sắp xếp dây chuyền khai thác khoa học và linh hoạt, áp dụng công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế trong điều hành khai thác Cảng nhằm khai thác tối ưu nguồn tài nguyên của Cảng.

-   Tiếp tục thực hiện nhân rộng mô hình các trung tâm kiểm soát khai thác AOCC (Airport Operation Control Center) của các Cảng HKQT: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng cho các Cảng hàng không còn lại với quy mô phù hợp nhằm nâng cao năng lực nhà khai thác cảng, sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội.

-  Tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện các cơ chế chính sách cho ACV như: Cơ chế quản lý khu bay; quyền đầu tư của ACV tại các sân bay; Điều chỉnh quy hoạch các sân bay theo Quyết định 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Giá nhượng quyền các dịch vụ hàng không.

- Tiếp tục hoàn thiện các Quy chế, Quy định và thực hiện phân cấp mạnh cho các Chi nhánh phù hợp với bộ máy, năng lực, chuyên môn của các đơn vị, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị để nâng cao hiệu quả trong hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, định kỳ 06 tháng thực hiện rà soát, hậu kiểm, đánh giá.

- Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo hoạt động ACV có lợi nhuận trong bối cảnh dịch Covid 19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh. Trong đó cần tập trung các giải pháp sau:

+ Thường xuyên theo dõi, đánh giá, dự báo phục hồi thị trường trước diễn biến phức tạp tình hình dịch Covid-19 để kịp thời có giải pháp ứng phó, điều chỉnh phù hợp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Thực hiện tiết giảm tối đa các chi phí thường xuyên, chi phí vận hành khai thác;

+ Sắp xếp dây chuyền khai thác hợp lý; bố trí phân công lao động luân phiên, có thể tự tổ chức thực hiện một số công việc như bảo trì, sửa chữa… trong giai đoạn khai thác thấp điểm, đặc biệt phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của người lao động trong thực hiện nhiệm vụ để tiết giảm chi phí vận hành.

+ Kiểm soát chặt chẽ trong quản lý tài chính, tài sản, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí, xây dựng hoàn thiện các chỉ tiêu, định mức; đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động; duy trì tình hình tài chính lành mạnh và dòng tiền ổn định.

+ Tập trung các nhóm giải pháp: Ban hành Quy chế quản lý kinh doanh dịch vụ phi hàng không; tiếp tục phát triển và nhân rộng mô hình, hình thức kinh doanh đạt hiệu quả cao (hợp tác kinh doanh, nhượng quyền,…) để tăng doanh thu hoạt động phi hàng không (dịch vụ phòng C, VIP; cho thuê mặt bẳng kinh doanh, quảng cáo,…) và doanh thu bán hàng tại các Cảng hàng không, đồng thời kiểm soát chặt chẽ doanh thu nhượng quyền.

- Kịp thời đánh giá và điều chỉnh giãn tiến độ đầu tư một số dự án để phù hợp nhu cầu tăng trưởng thị trường, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu đầu tư theo quy hoạch phát triển ngành theo Quyết định 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

-  Năm 2020, tập trung đẩy nhanh các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm như: Xây dựng mới Nhà ga hành khách T3 tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, mở rộng Nhà ga hành khách T2 và sân đậu máy bay – Cảng HKQT Nội Bài; Nhà ga T2 – Cảng HKQT Phú Bài; Triển khai đầu tư các dự án mở rộng sân đỗ máy bay tại các Cảng hàng không có tần suất khai thác cao như: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Liên Khương, Cát Bi, Vinh, Phú Bài. Song song đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng cảng hàng không, ACV đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành như: trong quý 3/2020 hoàn thành và vận hành hệ thống thu phí không dừng cho 21 Cảng hàng không; trang bị hệ thống quản lý thông tin nghiệp vụ hàng không cho 21 Cảng hàng không; Hệ thống A-CDM.

-  Tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực để triển khai dự án dự án Cảng HKQT Long Thành – giai đoạn 1 sau khi được Chính phủ giao Chủ đầu tư dự án. 

-  Rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của các Cảng hàng không, cơ quan tham mưu, giúp việc; nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ quản lý các cấp; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị; tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn liền với luân chuyển cán bộ, cơ cấu lại lực lượng lao động hợp lý, nâng cao năng suất lao động.

-  Xây dựng chiến lược phát triển của ACV giai đoạn 2021 – 2030 và định hướng đến năm 2035.

Văn phòng Tổng công ty