THÔNG BÁO BÁN THỎA THUẬN CỔ PHẦN CỦA
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNG KHÔNG MIỀN NAM 

Căn cứ Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ thông tư 220 /2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ  Công văn số 1034/SGDHCM-NY về việc hủy bán đâú giá cổ phần của Công ty CP Vận tải Hàng Không Miền Nam do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam nắm giữ

 Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam thông báo bán thỏa thuận cổ phần của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Vận Tải Hàng Không Miền Nam như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty:  : 43.500.000.000 ( Bốn mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng)

2. Vốn của Tổng Công ty : 42.397.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ ba trăm chín mươi bảy triệu đồn) chiếm 97,46% vốn điều lệ

3. Ngành nghề kinh doanh: Vận chuyển hành khách, hàng hóa; Giao nhận hàng hóa; Du lịch, dịch vụ nhà ga hành khách; Bán xe ô tô; Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa xe ô tô và mua – bán vật tư phụ tùng xe ô tô...

4. Số lượng cổ phần của Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam tại Satsco bán đấu giá: 2.934.700 cổ phần (hai triệu chín trăm ba mươi bốn ngàn bảy trăm cổ phần)

5. Giá khởi điểm:  11.917  đồng/cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).

6. Số lượng cổ phần chưa bán hết: 2.934.700  cổ phần.

7. Toàn bộ số cổ phần không bán hết (2.934.700 cổ phần) sẽ được Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam chuyển sang bán theo phương thức thỏa thuận kể từ ngày 10/07/2014 đến ngày 17/07/2014.

Nhà đầu tư nộp phiếu đăng ký mua thỏa thuận tại Công ty cổ phần chứng khoán Navibank

-  Trụ sở: Tầng 6, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

+  Số điện thoại: 04.37245999     Fax: 04.37245775       Email:contact@nvs.vn

+ Website: www.nvs.vn

+ Số tài khoản: 10410000094179            Tại ngân hàng: TMCP Quốc Dân – CN Hà Nội 

-  Chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank – Chi nhánh Hồ Chí Minh

+  Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà NCB, Số 3 Sương Nguyệt Ánh, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

+  Số điện thoại: 08.3930 1409    Fax: 08.39302201

+ Số tài khoản: 007.1.00.5784551           Tại ngân hàng: Vietcombank – CN Hồ Chí Minh 

- Trường hợp chỉ có 01(một) nhà đầu tư: nhà đầu tư trả giá theo mức giá như trên 11.917 đồng/cổ phần sẽ là nhà đầu tư trúng giá.

-  Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư trở lên: nhà đầu tư nào trả giá cao hơn sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trường hợp nhà đầu tư trả giá bằng nhau, nhà đầu tư nào gửi văn bản đề nghị mua đến Công ty chứng khoán trước sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo trúng giá, nhà đầu tư trúng giá không thanh toán hết số tiền mua cổ phần, sẽ bị loại khỏi danh sách mua cổ phần, nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc trên sẽ là đầu tư trúng giá tiếp theo.

8. Đề nghị nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam tại Công ty cổ phần Vận Tải Hàng Không Miền Nam liên hệ và nộp đơn đăng ký mua cổ phần tại Công ty cổ phần chứng khoán Navibank theo địa chỉ như trên .

Trân trọng./.