Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin chi tiết đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.