Khi có nhu cầu cần giải đáp những thông tin về thất lạc hành lý quý khách có thể'

  • Liên hệ trực tiếp tại quầy Thất lạc hành lý tại tầng 1 nhà ga hành khách, bên trái lối di chuyển của hành khách về.
  • Liên hệ thông qua số điện thoại 02383851476