Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:55 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
09:20 --:-- VII-PXU VJ759 OPN
11:15 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
12:25 --:-- VII-SGN BL547 OPN
13:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
13:20 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
18:30 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
18:55 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
20:00 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
20:00 --:-- VII-SGN VJ217 OPN
20:10 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
20:40 --:-- VII-SGN BL555 OPN
20:55 --:-- VII-SGN VJ223 OPN
22:25 --:-- VII-SGN BL557 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:40 --:-- HAN-VII 0V8313 OPN
08:15 --:-- SGN-VII VN1262 OPN
08:30 --:-- SGN-VII VJ212 OPN
10:30 --:-- BMV-VII VJ740 OPN
11:35 --:-- SGN-VII BL546 OPN
12:20 --:-- SGN-VII VN1264 OPN
12:30 --:-- PXU-VII VJ758 OPN
18:00 --:-- SGN-VII VJ218 OPN
18:25 --:-- SGN-VII VJ224 OPN
19:20 --:-- SGN-VII VN1266 OPN
19:20 --:-- SGN-VII VJ220 OPN
19:30 --:-- HAN-VII VN1715 OPN
20:10 --:-- SGN-VII BL554 OPN
20:25 --:-- SGN-VII VJ228 OPN
21:50 --:-- SGN-VII BL556 OPN