THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

            V/v: [Cung cấp hàng hóa]/[ cung cấp dịch vụ]

Cảng hàng không quốc tế Vinh tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp Hạng mục mua sắm: "Chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, thảm cỏ - Cảng hàng không quốc tế Vinh".

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá

- Yêu cầu đối với hàng hóa/dịch vụ: (Đơn vị liên hệ trực tiếp để nhận bản yêu cầu chào giá theo thông tin bên dưới)

- Thời gian, địa điểm giao hàng/ thực hiện dịch vụ: Tháng 3/2023 tại Cảng hàng không quốc tế Vinh – Xã Nghi Liên – Thành Phố Vinh – Tỉnh Nghệ An;

- Giá: đề nghị chào giá Hạng mục mua sắm: "Chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, thảm cỏ - Cảng hàng không quốc tế Vinh" trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ

- Thanh toán: Phương thức, điều kiện thanh toán theo quy định cụ thể của hợp đồng

- Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày;

Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại điện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị, đóng dấu (nếu có)

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 10 giờ, ngày 27/02/2023;

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp/ bưu điện theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá hoặc gửi Fax, Email (san file.PDF)

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

  • Cảng hàng không quốc tế Vinh – Nghi Liên – Thanh Phố Vinh – Nghệ An;
  • Điện thoại      : 0383.851.424                     Fax: 0383.851.981

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Vinh – Nghi Liên – Thanh Phố Vinh – Nghệ An;

- Phòng chủ trì: Văn Phòng Cảng – Cảng hàng không quốc tế Vinh

- Số điện thoại liên hệ: 0982.742.982 hoặc 0916.987.246

- Người liên hệ:

+ Ông Phan Đăng Bảo Quang – Chánh Văn Phòng Cảng HK quốc tế Vinh;

+ Ông Nguyễn Hữu Mỹ - Nhân viên Văn Phòng Cảng HK quốc tế Vinh

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp;

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP