Hòa chung với khí thế vui tươi của những ngày đầu xuân 2018 trên mọi miền Đất nước và của ngành Hàng không Việt nam nói riêng, ngày 05/01/2018, Cảng hàng không quốc tế Vinh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ SXKD và phát động thi đua năm 2018. Đồng chí Giám đốc đã thay mặt lãnh đạo Cảng phát biểu triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua.

              Với những thành tích và kết quả đã đạt được trong năm qua, bước sang năm 2018 cán bộ, công nhân viên toàn Cảng đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hăng hái thi đua chủ động, sáng tạo; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, thực hiện tốt các nội quy, quy định của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và của đơn vị, thực hiện văn hóa ứng xử theo phương châm “4 xin, 4 luôn”  phấn đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản lượng: trên 1,84 triệu lượt khách, gần 8.000 tấn hàng hóa, trên 12.000 lần chuyến bay CHC an toàn, phấn đấu đạt doanh thu: trên 150 tỷ đồng.

              Tại Lễ phát động các Tổ chức đoàn thể, các Phòng chức năng đã hưởng ứng thi đua quyết tâm nỗ lưc, đổi mới lề lối làm việc, duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng xuất, tiết kiệm chi phí sản xuất; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào văn hóa thể thao không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

            Đầu năm mới khí thế mới, với sự đoàn kết sáng tạo, Cán bộ công nhân viên Cảng HKQT Vinh sẽ hoàn thành toàn diện các mục tiêu, kế hoạch SXKD được giao, góp phần xây dựng doanh nghiệp Tổng công ty nói chung, Cảng HKQT Vinh nói riêng ngày càng phát triển bền vững./.

Lãnh đạo Cảng cùng Cán bộ các Phòng chức năng – BCHCĐ – Đoàn TN tại Lễ Ký giao ước thi đua