QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt lựa chọn đối tác hạng mục “Cho thuê mặt bằng làm nơi tập kết,
chứa hàng hóa tại khu vực sảnh quốc tế đến (mã vị trí IAG06) -
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất”

Thông tin chi tiết đề nghị bấm vào đây để tải về