Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tổ chức mời chào giá rộng rãi: Cung cấp vật tư phục vụ thay thế, sửa chữa hệ thống băng chuyền hành lý nhà ga hành khách tại Cảng HKQT Cát Bi.   

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm tham khảo thông báo theo chi tiết sau đây:

TBMCG:  Cung cấp vật tư phục vụ thay thế, sửa chữa hệ thống băng chuyền hành lý nhà ga hành khách tại Cảng HKQT Cát Bi