Danang International Airport

Office: Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Contact: (0236) 3539555 - Fax: (0236) 3823 393

Email: vanthucangdanang@vietnamairport.vn