Ga quốc nội:

  • Vị trí 1: Gần cửa D2
  • Vị trí 2: Gần thang cuốn lên cửa khởi hành
  • Vị trí 3: Đối diện dãy thủ tục A & B

Ga quốc tế:

  • Vị trí 1: Gần lối vào cửa D1
  • Vị trí 2: Gần lối vào cửa D2

Giá cả dao động từ 80.000VND - 100.000VND tùy kích thước hành lý.