Hành khách vui lòng liên hệ với nhân viên của chúng tôi tại các quầy thông tin trợ giúp khi có thắc mắc hoặc cần được giúp đỡ.

Ga quốc nội:

  • Khu vực làm thủ tục, đối diện đảo C, D (05h00 - 20h00)

Ga quốc tế:

  • Sảnh ga quốc tế đến (07h30 - 24h00)
  • Khu vực làm thủ tục, đối diện đảo C, D (07h30 - 24h00)
  • Khu vực phòng chờ ra máy bay (07h30 - 24h00)