Ngày 18/9/2014, tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

SASCO là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. SASCO  có trụ sở chính tại sân bay Tân Sơn Nhất, kinh doanh đa ngành, hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ tại các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (kinh doanh hàng miễn thuế, xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ hành khách...); kinh doanh bất động sản; chuyển phát (dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện, dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa); sản xuất thực phẩm; kinh doanh kho bãi và lưu giữ hàng hóa; nhà hàng; du lịch; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; vận tải hành khách đường bộ trong nội thành và ngoại thành (trừ vận tải bằng xe bus); quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại...

SASCO là doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả. Trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013, doanh thu bình quân của SASCO đạt 1.976,49 tỷ đồng/năm, tăng trưởng bình quân là 8,29%/năm; lợi nhuận trước thuế bình quân năm đạt 107,60 tỷ đồng/năm, tăng trưởng bình quân là 16,25%/năm; nộp ngân sách nhà nước bình quân đạt 62,4 tỷ đồng/năm, tăng trưởng bình quân là 68,42%/năm.

Theo phương án cổ phần hóa đã được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) phê duyệt, SASCO có vốn điều lệ 1.315 tỷ đồng, chia thành 131.500.000 cổ phần, trong đó cổ phần nhà nước nắm giữ là 67.065.000 cổ phần chiếm 51% vốn điều lệ; cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên là 2.303.100 cổ phần chiếm 1,75% vốn điều lệ; cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 31.034.000 cổ phần, chiếm 23,60% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá cho các nhà đầu tư là 31.097.900 cổ phần, chiếm 23,65% vốn điều lệ.

Phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng sẽ được tổ chức vào ngày 18/9/2014 tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM.

Số lượng cổ phần chào bán là 31.097.900 cổ phần. Mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.

Đối tượng tham gia đấu giá là các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tư, Ban biên tập website Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đăng tải Bản công bố thông tin của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Quý vị cần tìm hiểu thêm thông tin, đề nghị bấm vào file đính kèm để tải về:

Bản công bố thông tin bằng tiếng Việt

Bản công bố thông tin bằng tiếng Anh

Văn phòng Tổng công ty