Cảng hàng không quốc tế Cát Bi - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá  cung cấp thiết bị cho hệ thống màn hình thông báo thông tin chuyến bay tại Cảng HKQT Cát Bi

Đề nghị các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp - lắp đặt thiết bị điện tử viễn thông, nếu quan tâm và có nhu cầu cung cấp thiết bị cho hệ thống màn hình thông báo thông tin chuyến bay tại Cảng HKQT Cát Bi đến Cảng để tiếp nhận hồ sơ mời tham gia chào giá

TBMCG: Hạng mục mua sắm: "cung cấp thiết bị cho hệ thống màn hình thông báo thông tin chuyến bay tại Cảng HKQT Cát Bi"