Cảng hàng không quốc tế Cát Bi - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Bảo dưỡng định kỳ, thay thế vật tư cho 02 xe chữa cháy Ziegler BKS 15C-064.88 và xe chữa cháy Rosenbauer BKS HPH1-21-0001"

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

TBMCG: Hạng mục mua sắm: “Bảo dưỡng định kỳ, thay thế vật tư cho 02 xe chữa cháy Ziegler BKS 15C-064.88 và xe chữa cháy Rosenbauer BKS HPH1-21-0001"