Cảng hàng không quốc tế Cát Bi - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục "Bảo dưỡng hệ thống điều hòa năm 2022 tại Cảng HKQT Cát Bi". Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

TBMCG : Bảo dưỡng hệ thống điều hòa đợt 1 năm 2022 tại Cảng HKQT Cát Bi