Cảng hàng không quốc tế Cát Bi - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục "Cung cấp dịch vụ bốc xếp hành lý, hàng hóa, vệ sinh trên tàu bay và phục vụ hành khách". Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

TBMCG: Hạng mục mua sắm "Cung cấp dịch vụ bốc xếp hành lý hàng hóa, vệ sinh trên tàu bay và phục vụ hành khách"