Cảng hàng không quốc tế Cát Bi - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục "Thay rèm chì cho 03 máy soi hành lý xách tay một số khu vực tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi"

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

TBMCG: Hạng mục mua sắm: "Thay rèm chì cho 03 máy soi hành lý xách tay một số khu vực tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi"