Cảng hàng không quốc tế Cát Bi - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Bảo dưỡng hệ thống điều hòa đợt 2 năm 2022 tại Cảng HKQT Cát Bi"

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

TBMCG: Hạng mục mua sắm: "Bảo dưỡng hệ thống điều hòa đợt 2 năm 2022 tại Cảng HKQT Cát Bi"