Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tổ chức mời chào giá Bảo dưỡng và thay thế vật tư cho hệ thống điều hòa tại Cảng HKQT Cát Bi. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm tham khảo thông báo theo chi tiết sau đây:

TBMCG:  "Bảo dưỡng và thay thế vật tư cho hệ thống điều hòa tại Cảng HKQT Cát Bi"