Cảng hàng không quốc tế Cát Bi - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Mua sắm bộ đàm cho đội phục vụ mặt đất tại Cảng HKQT Cát Bi"

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

TBMCG: Hạng mục mua sắm: "Mua sắm bộ đàm cho đội phục vụ mặt đất tại Cảng HKQT Cát Bi"