Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tổ chức đấu giá vị trí khai thác Taxi trên làn ưu tiên để cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe taxi giai đoạn năm 2022-2023. Đề nghị các đơn vị được cấp phép hoạt động dịch vụ vận tải bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nếu quan tâm và có nhu cầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi tại Cảng HKQT Cát Bi đến Cảng để tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết có trong file đính kèm : 

TBĐG: Thông báo Tổ chức đấu giá vị trí khai thác Taxi trên làn ưu tiên tại Cảng HKQT Cát Bi