Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tổ chức mời chào giá Thay thế dàn đèn chiếu sáng sân đỗ tàu bay tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm tham khảo thông báo theo chi tiết sau đây:

TBMCG:  "Thay thế dàn đèn chiếu sáng sân đỗ tàu bay tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi"