Ngày 08/01/2022, Đánh giá cấp độ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hải Phòng (theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế) là cấp 4 (Nguy cơ rất cao)

Căn cứ Quyết định số 2233 của Bộ GTVT, hành khách đi tàu bay xuất phát từ vùng đỏ - Cấp độ 4 (Nguy cơ rất cao) bắt buộc phải có xét nhiệm âm tính trong vòng 72 giờ (xét nghiệm nhanh hoặc xét nghiệm RT-PCR). 

Xét nghiệm nhanh do CDC Hải Phòng thực hiện tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đối với những hành khách chưa có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SAR-COV 2 (chi phí do hành khách tự chi trả). 

Trân trọng!