Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tổ chức mời chào giá rộng rãi: Mua văn phòng phẩm và dụng cụ vệ sinh năm 2024.   

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm tham khảo thông báo theo chi tiết sau đây:

TBMCG:  Mua văn phòng phẩm và dụng cụ vệ sinh năm 2024.