Ga quốc nội:

  • Quầy Free Massage (Thư thái):  đối diện gate 9 - khu vực cách ly ga đi

Ga quốc tế:

  • Quầy Foot Spa: lầu 3 khu vực cách ly ga đi