Nhằm triển khai thực hiện một cách hiệu quả, an toàn, nghiêm túc những nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị số 95/CT-CHKQTCB ngày 07/02/2024 của Giám đốc Cảng HKQT Cát Bi về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và chất lượng dịch vụ trong dịp Cao điểm Tết nguyên đán Giáp thìn và mùa Lễ hội xuân 2024 và Kế hoạch số ....../KH-ĐTN ngày 25/01/2024 của Đoàn cơ sở Cảng HKQT Cát Bi về tổ chức hoạt động ra quân "Thanh niên tình nguyện hỗ trợ đơn vị giảm tải dịp cao điểm Lễ, tết" năm 2024.

Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao, phát huy vai trò xung kích, thể hiện tinh thần tình nguyện là trách nhiệm của mỗi đoàn viên, Đoàn thanh niên Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã tổ chức ra quân “ Thanh niên tình nguyện hỗ trợ đơn vị giảm tải dịp cao điểm Lễ, tết năm 2024”.

Tại khu vực sảnh ga đi, khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu các đoàn viên thanh niên sẽ được phân công công tác hỗ trợ hành khách giúp giảm tải các khu vực trong và ngoài nhà ga, hỗ trợ hành khách đi tàu bay làm thủ tục một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả đảm bảo an ninh an toàn khai thác trong dịp cao điểm. 

Tại khu vực ga đến các đoàn viên thanh niên sẽ được phân công công tác hỗ trợ hành khách lấy hành lý, giúp đỡ các hành khách là người già, trẻ em,...., hỗ trợ những hành khách cần trợ giúp y tế, xe lăn, đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh an toàn trong dịp cao điểm. 

Những việc làm tuyệt vời và thiết thực này đã góp phần không nhỏ xây dựng quảng bá hình ảnh, văn hoá doanh nghiệp của Cảng HKQT Cát Bi và Tổng công ty Cảng HKVN (ACV). Qua đó cũng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với phương châm: "Tuổi trẻ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam xung kích, tình nguyện là nòng cốt tham gia xây dựng hệ thống Cảng hàng không An toàn - Văn minh - Lịch sự - Hiện đại". 

Tin, Ành: Cảng HKQT Cát Bi